SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer

Oslo

Halvårsoppdatering: Bransjeanalyse for næringseiendom og boligbygging

Hvordan er utviklingen innen næringseiendom og boligbygging på Østlandet i høst? ​Her får du fersk innsikt utarbeidet av SpareBank 1 Østlandet.


Les artikkel
Ovre Romerike

Gardermoen og kommuner er største jobbskapere

Flyplassrelaterte og kommunale tjenester var de største jobbskaperne på Øvre Romerike i 2018. Mens Nedre Romerike vokste på innflytting av arbeidsplasser, vokste Øvre Romerike på intern vekst i regionen.


Les artikkel
Bonder Klima Og Miljohelter
Region Hamar

Bønder er klima- og miljøhelter

83 prosent av bedriftene innenfor jord- og skogbruk vurderer klima- og miljøarbeid som strategisk viktig, mot 59 prosent for samlet næringsliv på Østlandet. Bøndene er miljøheltene i klimakampen, viser miljøundersøkelse gjort for SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer.

9 9432
Region Oslo

Finsliper kundenes inneklima

Johansen & Sønn gulvsliperi i Oslo har valgt å bruke dyrere kjemikalier uten risiko for giftige avgasser. - Vi mister kunder fordi vi ikke er de billigste, men vi vil ikke ødelegge kundenes liv og helse for å tjene noen kroner ekstra, sier styrelederen.

Lena Metall Ingress Final
Region Gjøvik

Ser langt etter kreosotforbud

Lena Metall utviklet miljøvennlige kraftledningsstolper i aluminium med forventning om et forbud mot kreosotstolper fra 2018. Så fikk Norge et unntak fra EU-direktivet til 2023.

Fias Ingress
Region Nord-Østerdal

Næringslivet er best på avfallshåndtering

Bedre avfallshåndtering er det mest populære miljøtiltaket for bedrifter på Østlandet. Hele 78 prosent av alle bedrifter i Oslo, Akershus og Innlandet har gjennomført miljøtiltak for å oppnå bedre avfallshåndtering, viser en ny undersøkelse fra SpareBank 1 Østlandet.

3634 6 8740
Region Nedre Romerike

Miljøhelt med flisespikkeri

Med et flisfyringsanlegg har kornbonde og entreprenør Nicolai Jakhelln redusert CO2-utslipp til oppvarming med 95 prosent. Bøndene er miljøheltene i klimakampen, viser en ny miljøundersøkelse gjort for SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer.

3634 8 9306
Region Lillehammer

Peker ut klimakurs for Lillehammer

Lillehammer har allerede lavest direkte klimautslipp per innbygger i Innlandet, og ambisjonen er å bli Norges første klimanøytrale by. Det er så krevende at Lillehammer kommune har valgt å ikke tidfeste målet.

Utleiesenteret Topp
Region Øvre Romerike

Kledde kontoret med solceller

Utvikling og bruk av fornybar energi er det minst vanlige miljøtiltaket blant bedrifter på Østlandet, viser en fersk miljøundersøkelse gjort for SpareBank 1 Østlandet. Utleiesenteret i Nannestad har gått motstrøms med solcellepanel og flisfyringsanlegg.

2 Ydalir 9513
Region Sør-Østerdal

Bygger klimanøytralt på hjemmebane

Færre selskaper i byggebransjen på Østlandet vurderer miljø- og klimaarbeid som strategisk viktig enn for næringslivet samlet. Det klimanøytrale Ydalir-prosjektet i Elverum vil bidra til styrket miljøsatsing i eiendomssektoren.

2 Ydalir 49224
Region Østlandet

Kundene driver miljøsatsing i næringslivet

Hele seks av ti bedrifter på Østlandet oppgir at miljø- og klimaarbeid er strategisk viktig. 94 prosent av bedriftene har gjennomført ett eller flere miljøtiltak de siste tre årene. Krav fra kunder, kombinert med bedriftenes vurdering av eget samfunnsansvar, motiverer til miljøarbeidet.

3634 4 8403 Web
Region Østlandet

Klimainnovasjon i hver tredje bedrift

Nær 10 000 av 30 000 bedrifter i Oslo, Akershus og Innlandet har gjennomført innovasjon i egen bedrift på grunn av klimaendringer. Bedrifter i landbruksnæringene har klart størst andel av klimainnovatører, mens reiseliv har klart færrest.

3634 4 8364 Web

Høyere produksjonsvekst i næringslivet

Produksjonsveksten har økt gjennom sommeren 2018, og næringslivet forventer en produksjonsvekst tilsvarende 3 prosent vekst på årsbasis. Moderat produksjonsvekst gir fortsatt fallende ledighet på Østlandet. Reiselivsnæringen, bygg- og anlegg skaper sysselsettingsvekst i regionene.


Konjunkturrapport november 2018
Fredrick Hyggen Frilseth Adm 7390

Boligfrykten er avlyst i Innlandet

Hedmark hadde andre høyest vekst i boligprisene både siste år og siste kvartal, med Oppland på henholdsvis fjerde- og femteplass. Kun Østfold ligger foran Hedmark.


23. JANUAR: Les mer om tallene som fjernet siste rest av frykt for Innlandets boligmarked
Tastatur Hender

I 2017 netthandla kvinner for første gang mer enn menn

Nordmenn handler mer på nett enn noen gang. Og Innlandet er intet unntak. Sammenlignet med i 2016 var det en vekst på 13 prosent i 2017, og damene handler nå mer enn gutta.


11. JANUAR 2018
Duett 7

IKT-bedriftene i Innlandet slår Norge på omsetningsvekst

Fra 2015 til 2016 steg omsetningen i IKT-bedriftene i Innlandet med 14 prosent, mot en nedgang på sju prosent på landsbasis. Digitalisering har gjort det lettere å drive IKT-utvikling i distriktene.


8. NOVEMBER 2017
Digitization 2781423 1920

Digitalisering gir nye muligheter i Innlandet

LEDER:"Digitaliseringen skaper både muligheter og utfordringer. Den endrer konkurransevilkårene i ulike markeder og åpner for nye regionale rammevilkår."


NOVEMBER-UTGAVEN: Les konsernsjef Richard Heibergs lederartikkel
4 Raufoss Tecno 5429

Innlandets næringsliv i sterk vekst

Bedriftene i Innlandet har hatt en årlig omsetningsvekst på mellom 8 og 12 prosent de siste fem årene. Industri, varehandel, privat tjenesteyting og bygg og anlegg vokser mest, viser ny analyse.


6. SEPTEMBER 2017