SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer

2 Ydalir 9513

Bygger klimanøytralt på hjemmebane

Færre selskaper i byggebransjen på Østlandet vurderer miljø- og klimaarbeid som strategisk viktig enn for næringslivet samlet. Det klimanøytrale Ydalir-prosjektet i Elverum vil bidra til styrket miljøsatsing i eiendomssektoren.


10. OKTOBER
Fredrick Hyggen Frilseth Adm 7390

Boligfrykten er avlyst i Innlandet

Hedmark hadde andre høyest vekst i boligprisene både siste år og siste kvartal, med Oppland på henholdsvis fjerde- og femteplass. Kun Østfold ligger foran Hedmark.


23. JANUAR: Les mer om tallene som fjernet siste rest av frykt for Innlandets boligmarked
Tastatur Hender

I 2017 netthandla kvinner for første gang mer enn menn

Nordmenn handler mer på nett enn noen gang. Og Innlandet er intet unntak. Sammenlignet med i 2016 var det en vekst på 13 prosent i 2017, og damene handler nå mer enn gutta.


11. JANUAR 2018
Duett 7

IKT-bedriftene i Innlandet slår Norge på omsetningsvekst

Fra 2015 til 2016 steg omsetningen i IKT-bedriftene i Innlandet med 14 prosent, mot en nedgang på sju prosent på landsbasis. Digitalisering har gjort det lettere å drive IKT-utvikling i distriktene.


8. NOVEMBER 2017
Digitization 2781423 1920

Digitalisering gir nye muligheter i Innlandet

LEDER:"Digitaliseringen skaper både muligheter og utfordringer. Den endrer konkurransevilkårene i ulike markeder og åpner for nye regionale rammevilkår."


NOVEMBER-UTGAVEN: Les konsernsjef Richard Heibergs lederartikkel
4 Raufoss Tecno 5429

Innlandets næringsliv i sterk vekst

Bedriftene i Innlandet har hatt en årlig omsetningsvekst på mellom 8 og 12 prosent de siste fem årene. Industri, varehandel, privat tjenesteyting og bygg og anlegg vokser mest, viser ny analyse.


6. SEPTEMBER 2017