Hamarregionen størst på IKT i Innlandet

37 prosent av all IKT-omsetningen i Innlandet er i Hamarregionen, foran Lillehammer-regionen med 31 prosent. En ledende posisjon nasjonalt innen AR- og VR-teknologi skal sikre sterk IKT-vekst.

Mari Faye-Petersen (23) fra Bærum prøver det nyankomne utstyret ved studiet i AR og VR ved Høgskolen i Innlandet på Hamar. Hun er en av 23 studenter ved det banebrytende studietilbudet.

-Jeg har en bachelor i virtuell kunst og design fra høgskoleavdelingen på Hamar fra før. Nå bygger jeg videre på dette med en spesialisering i AR og VR. Ambisjonen er å få fast jobb i EON Reality Norway her på Hamar, sier hun.

Etableringen av et utviklingssenter for virtualisering og utvidet virkelighet (VR og AR) i Hamar og Elverum gir forsterket tyngde for sentrale IT-baserte utviklingsmiljøer i Innlandet. Lokale bedrifter, offentlige aktører, Høgskolen i Innlandet og teknologiselskapet EON Reality har i felleskap gått inn for å etablere et globalt ekspertsenter for virtualiseringsløsninger i Hamar og Elverum. Partnerne har ambisjoner om å utvikle over 200 arbeidsplasser i regionen de neste årene. 

Etterspørsel etter nye produkter og tjenester bidrar til å gi IKT-næringen i Innlandet høy veksttakt. IKT-bedriftene i Hamarregionen hadde i 2016 en samlet omsetning på nær en milliard kroner og bestod av nær 50 små og store foretak, viser en analyse som Østlandsforskning har gjort for SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer.

Dette er AR og VR

AR er en forkortelse for augmented reality, eller utvidet virkelighet. AR legger et lag oppå virkeligheten ved hjelp av eksempelvis briller, nettbrett eller mobiltelefon. Pokemon Go, som ble svært populært i fjor, er et eksempel på AR. VR er en forkortelse for virtual reality, eller virtuell virkelighet, som er en opplevelse i en datagenerert verden. Den datagenererte verdenen overføres til øynene via et sett briller og tilhørende sensorer.

AR spådd størst vekst


Det er AR som er spådd størst vekst fordi det kombinerer virkeligheten med grafikk, mens VR er i en lukket verden som i et spill, og har derfor færre bruksområder. Med hver sine AR-briller kan eksempelvis flere arkitektstudenter se det samme utviklingsområdet gjennom brilleglassene, med ulike varianter av et planlagt byggeprosjekt prosjektert oppå virkeligheten gjennom brilleglassene. Det gir en helt annen opplevelse enn om alle kun ser på hver sin papirtegning, sier daglig leder Knut Henrik Aas i EON Reality Norway. 

VR- og AR-studenter synes studiet er spennende

Studentene Mari Faye-Petersen, Thomas Aavik Bøe, Henrik Goldsack og Inger Lin Skjerve forteller i videoen hvorfor de tar studiet i VR- og AR-teknologi.
Foto: Ricardofoto.no.

Rekrutterer gjennom utdanning

Mens Høgskolen i Innlandet jobber med å utvikle kompetansen, i samarbeid med EON Reality, jobber Aas med å skaffe kundene innen VR og AR. EON Reality er et internasjonalt ledende selskap innen VR og AR. De bruker den nye teknologien til mange ulike former for opplæring. 


David Perret fra EON Reality Frankrike er en av lærerne på studiet i AR og VR ved høgskolen. Til daglig jobber Perret ved EONs franske kontor i Laval, hvor selskapet også er involvert i utdanning innen AR og VR. Teknologien er så ny at EON Reality må utdanne kompetanse og bygge virksomheten parallelt.

- Studentene i Frankrike og her på Hamar har en ganske lik profil. Det er en overvekt av designere og færre utviklere. Vi trenger begge deler, men det er viktig å forstå hverandres roller for å få til et godt samarbeid, sier Perret.

Halvparten får fast jobb

Konsortiet bak EON Reality sin satsing på Hamar og Elverum eier utviklingsselskapet EON Reality AS og utdanningssenteret AVR Institute Norway AS. Elverumsregionens Næringsutvikling, Innit, Making View og Kjeller Innovasjon eier 51 prosent av EON Reality Norway, og EON Reality Inc fra California eier resten.

Utdanningssenteret eies av Hamar og Elverum kommuner med støtte fra fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Høgskolen i Innlandet og SpareBank 1 Østlandet. Fra mars skal Hamar Game Collective, utdanningssenteret og EON Reality Norway samlokaliseres i Midtbyen Park i Hamar, i tillegg til kontorer og et visningsrom i Elverum.

- Vi regner med å ansette rundt halvparten av de 23 studentene etter fullført studieår. I etterkant av neste studieår blir det flere ansettelser blant studentene, og slik skal vi bygge Norges ledende AR- og VR-miljø på Hamar og Elverum, sier Aas.