Innlandet

Aktuelt fra Innlandet

Fias Ingress
Region Nord-Østerdal

Næringslivet er best på avfallshåndtering

Bedre avfallshåndtering er det mest populære miljøtiltaket for bedrifter på Østlandet. Hele 78 prosent av alle bedrifter i Oslo, Akershus og Innlandet har gjennomført miljøtiltak for å oppnå bedre avfallshåndtering, viser en ny undersøkelse fra SpareBank 1 Østlandet.

3634 4 8260
Region Kongsvinger

Gleder seg over miljøbølge

Nyetablerte Nordisk Massivtre rir på en bølge av økt etterspørsel etter miljøvennlig massivtre i norske byggeprosjekter. Kunder har den overlegent største innflytelsen på østlandsbedrifters miljøsatsing, viser ny undersøkelse gjort for SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer.

Bonder Klima Og Miljohelter
Region Hamar

Bønder er klima- og miljøhelter

83 prosent av bedriftene innenfor jord- og skogbruk vurderer klima- og miljøarbeid som strategisk viktig, mot 59 prosent for samlet næringsliv på Østlandet. Bøndene er miljøheltene i klimakampen, viser miljøundersøkelse gjort for SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer.

Lena Metall Ingress Final
Region Gjøvik

Ser langt etter kreosotforbud

Lena Metall utviklet miljøvennlige kraftledningsstolper i aluminium med forventning om et forbud mot kreosotstolper fra 2018. Så fikk Norge et unntak fra EU-direktivet til 2023.

3634 8 9306
Region Lillehammer

Peker ut klimakurs for Lillehammer

Lillehammer har allerede lavest direkte klimautslipp per innbygger i Innlandet, og ambisjonen er å bli Norges første klimanøytrale by. Det er så krevende at Lillehammer kommune har valgt å ikke tidfeste målet.

2 Ydalir 9513
Region Sør-Østerdal

Bygger klimanøytralt på hjemmebane

Færre selskaper i byggebransjen på Østlandet vurderer miljø- og klimaarbeid som strategisk viktig enn for næringslivet samlet. Det klimanøytrale Ydalir-prosjektet i Elverum vil bidra til styrket miljøsatsing i eiendomssektoren.