Norges største tilflytting av arbeidsplasser

Nedre Romerike hadde Norges høyeste tilflytting av nye arbeidsplasser i 2018. Hovedårsaken er at arbeidsplasser ble flyttet fra Oslo til Nedre Romerike.

En ny analyse fra Østlandsforskning og SpareBank 1 Østlandet viser at Nedre Romerike hadde landets høyeste tilflytting av nye arbeidsplasser i 2018, hele 1772 i tallet. I motsatt ende hadde Oslo landets høyeste utflytting av arbeidsplasser. Den største strømmen av arbeidsplasser gikk nettopp fra Oslo til Nedre Romerike. Logent AS flyttet i fjor hovedkontoret fra Helsfyr i Oslo til Lillestrøm, og stod gjennom det bak den største flyttingen av arbeidsplasser fra Oslo til Nedre Romerike.

- Vi har tatt med oss noen hundre registrerte arbeidsplasser fra Helsfyr i Oslo til Lillestrøm, men de aller fleste av våre ansatte jobber ute hos de samme kundene som før. Vi leverer tjenester innen logistikk, bemanning, fortolling og rekruttering. Tyngdepunktet av våre kunder er i aksen mellom Oslo og Gardermoen, og for oss er Lillestrøm mer strategisk plassert enn Oslo. Vi har nå kontorer like ved buss og jernbanestasjon i Lillestrøm, sier daglig leder Kenneth Thoresen.

Gjenspeiler en større trend

a801195-Monica_Hoff_Mathisen_kort.jpg?mtime=20181022122822#asset:2470:singleImageSmall

Regiondirektør for SpareBank 1 Østlandets bedriftsmarked i Oslo og Akershus, Monica Hoff Mathisen, tror at Logent Arcus AS gjenspeiler en større trend.

- Vår vurdering er at sterk vekst i kontorleiepriser sentralt i Oslo og mangeårig vekst i befolkning og næringsliv på Romerike, har bidratt til utflytting av arbeidsplasser fra Oslo. Det er svært kort reisetid mellom Oslo og Nedre Romerike, og næringslivet bryr seg ikke om kommunegrenser, sier regiondirektøren.

Tredje høyeste jobbvekst

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Nedre Romerike hadde Norges tredje høyeste vekst i nye arbeidsplasser i 2018, etter de økonomiske regionene Stavanger/Sandnes og Lillesand. 4,3 prosent flere arbeidsplasser på Nedre Romerike i fjor er den tredje høyeste veksten i regionen siden 2000, kun slått av 2007 og 2011.

Østlandsforskning har benyttet mikrodata fra alle arbeidsgivere i hele Norge til å analysere jobbveksten på Nedre Romerike. Med denne metoden kan veksten i arbeidsplasser fordeles på netto innflyttede arbeidsplasser, netto nyetablerte arbeidsplasser og endring i arbeidsplasser blant etablerte virksomheter.

- Basert på arbeidsgivernes egen rapportering hadde Nedre Romerike 2023 flere arbeidsplasser i januar 2019 enn i januar 2018. Innflyttede arbeidsplasser var den klart viktigste drivkraften for arbeidsmarkedet på Nedre Romerike i fjor og utgjorde størsteparten av veksten. Nyetablerte minus avviklede arbeidsplasser bidro også til vekst, mens de etablerte virksomhetene fikk færre arbeidsplasser i den samme perioden, sier forsker Eivind Merok i Østlandsforskning.

Les: Østlandsforsknings metodenotat om mikrodata for arbeidsplasser basert på månedlige a-meldinger.

Dette er undersøkelsen

Østlandsforskning har benyttet mikrodata om ansatte til å analysere veksten i antall arbeidsplasser på Nedre Romerike. Overordnede tall fra SSB viser at Nedre Romerike hadde Norges tredje høyeste regionale vekst i nye arbeidsplasser i 2018. Her inkluderer Nedre Romerike kommunene Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Rælingen, Lørenskog, Skedsmo og Nittedal.

Mikrodata om ansatte basert på a-meldinger fra arbeidsgivere gir informasjon om antall registrerte ansatte for hver enkelt underenhet og hovedenhet blant alle norske private og offentlige arbeidsgivere. En hovedenhet som for eksempel et aksjeselskap kan ha en eller flere underenheter fordelt på ulike steder hvor selskapet driver virksomhet. I motsetning til SSB-tallene gir mikrodata basert på a-meldinger anledning til å analysere utviklingen i antall arbeidsplasser på et mer detaljert nivå.

Se nærmere om hovedenheter og underenheter her