Stabil prisvekst i Elverum

Elverum hadde åttende kvartal på rad med vekst i boligprisene i fjerde kvartal. Mens 82 av 106 kommuner hadde prisfall i forrige kvartal, var Elverum en av 23 kommuner med prisvekst.

- Mens de aller fleste andre kommuner i Norge har opplevd prisfall de siste kvartalene, er Elverum en av få kommuner med vedvarende prisvekst. Prisveksten er riktignok ikke høy, men vi kan glede oss over et stabilt positivt marked, sier salgsleder Thomas Rusten i EiendomsMegler 1 Elverum.

Kongsvinger drar fra Elverum

Eiendom Norges fylkesboligprisstatistikk kommer kvartalsvis og omfatter 106 kommuner i Norge. Elverum hadde en prisvekst på 0,3 prosent i fjerde kvartal med en årsvekst på 4,6 prosent. 

- Det var bare 16 kommuner som hadde høyere prisvekst enn Elverum i forrige kvartal, mens det var 22 kommuner som hadde høyere årsvekst. De siste fem årene er det 45 kommuner med høyere prisvekst enn Elverum, hvorav Kongsvinger ligger helt på topp i Norge, sier Rusten.

Elverum dyrere enn Kongsvinger

Kongsvinger har hatt en prisvekst på over 50 prosent siste fem år, mot 28 prosent i Elverum. Likevel er det fortsatt dyrere å kjøpe bolig i Elverum enn i Kongsvinger.

- Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser tyder på at det fortsatt er høyere boligpriser i Elverum enn i Kongsvinger, men forskjellene er blitt klart mindre. I tillegg har det i perioden 2011 til 2016 vært mye høyere igangsetting av boliger i Elverum enn i Kongsvinger, kombinert med høyere befolkningsvekst i Elverum, sier salgslederen.

Elverum fikk ikke innbyggere

Foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå viser imidlertid at befolkningsveksten i Kongsvinger var klart høyere enn i Elverum i fjor, for første gang siden 1990-tallet.

- De foreløpige tallene viser at Kongsvinger i fjor fikk en befolkningsvekst på rundt 0,7 prosent. Elverum opprettholdt omtrent samme innbyggertall, som er den svakeste årlige veksten siden 1990-tallet. Utviklingen i innbyggertall og boligpriser er et uttrykk for attraktivitet, og på begge områder har Elverum nå en relativt svakere utvikling enn både Kongsvinger og Hamarregionen, sier Rusten.

Ønsker løft for Elverum

Salgslederen håper at ferdigstillingen av Riksvei 3 skal bidra til å gi Elverum fornyet attraktivitet.

- Kortere reisetid til både Oslo-regionen og Hamarregionen bør legge grunnlaget for et skikkelig løft for Elverum. Vi ser at reisetiden til Oslo har en effekt på både befolkningsutvikling og boligpriser andre steder, og deriblant i Kongsvinger, Stange og Hamar. Vi må øke Elverums tiltrekningskraft på både arbeidsplasser og innbyggere. I verste fall kan ny Riksvei 3 gjøre det mer attraktivt å jobbe i Elverum og bo i Hamaregionen, og det må vi unngå. 

Unngikk
Unngikk
Forstegang
Forstegang