IKT-bedriftene i Innlandet slår Norge på omsetningsvekst

Fra 2015 til 2016 steg omsetningen i IKT-bedriftene i Innlandet med 14 prosent, mot en nedgang på sju prosent på landsbasis. Digitalisering har gjort det lettere å drive IKT-utvikling i distriktene.

Programvareselskapet Duett, med hovedkontor på Tynset, har hatt mangeårig resultatframgang. Tidligere i år ble Duett det første økonomisystemet i Norge med helautomatisk bokføring. Innovasjonsarbeidet ble ledet av utviklings-avdelingen, som holder til i et nedlagt gruvelager i Folldal. 

 - Før måtte vi sende disketter med ny programvare til kunder i Oslo med toget fra Hjerkinn. Med dagens bredbåndslinjer og skytjenester spiller det ingen rolle hvor i verden du sitter med utviklingsarbeid, sier utviklingssjef Siri Lutnæs Enget i Duett. Digital tilegnelse av kompetanse, ny teknologi og samarbeid via videokonferanser har gjort oss mer konkurransedyktige, sier hun. (På bildet er hun sammen med utvikler Terje Dalløkken.) 

IKT-næringen i Innlandet ligger langt framme i å utvikle og bruke nye digitale løsninger. Det har gitt gode resultater i form av høy omsetningsvekst og verdiskaping. Samlet hadde IKT-bedriftene i Hedmark og Oppland en omsetning på 2,6 milliarder kroner i 2016. Fra 2012 til 2016 vokste omsetningen i næringen med en milliard kroner. Det viser en ny analyse i SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer, som er utført av Østlandsforskning.

Full fart i små- og mellomstore IKT-bedrifter

- Vi finner blomstrende IKT-bedrifter i alle regioner i Innlandet. Faktisk er det slik at de små og mellomstore IKT- bedriftene i Nord-Østerdal har like høy samlet omsetning som små og mellomstore IKT-bedrifter i regionene rundt Mjøsa, sier Hans Olav Wedvik, konserndirektør for bedriftsmarked i SpareBank 1 Østlandet (Bildet til høyre, foto: Ricardofoto).

Innen IKT-næringen i Innlandet er veksten aller sterkest i nettopp de små- og mellomstore bedriftene. Omsetningen i disse bedriftene har mer enn doblet seg fra om lag 700 millioner kroner i 2012 til 1,6 milliarder kroner i 2016. 

Det tilsvarer en årlig vekst på 18 prosent, alt i faste priser. Nasjonalt sto omsetningen i IKT-næringen i samme femårsperiode nærmest på stedet hvil, med en nedgang på 0,11 prosent, viser tall fra SSB.

Det er viktig for Innlandet at lokalt næringsliv over hele fjøla investerer i digitale løsninger. Noen regioner og næringer markerer seg i både nasjonal og internasjonal målestokk. Hans Olav Wedvik konserndirektør bedriftsmarked, SpareBank 1 Østlandet.

Digitaliserte seg ut av Oslo

Filmkomponistene Stein Berge Svendsen og Magnus Beite takker digitaliseringen for at de kunne flytte fra Oslo til Lillehammer. I fjor åpnet de en ny miksekino i dølabyen, som mange mener er best i Norden på etterarbeid av filmer.

-Jeg ville fortrinnsvis til Lillehammer fordi jeg liker å gå på ski. For ti år siden var det mange flere møter i filmbransjen, og alt ble levert manuelt. I dag foregår både kommunikasjon og leveranser på nett, og da kan vi like gjerne sitte på Lillehammer, sier Beite. 

 I 2013 tok Berge Svendsen kontakt med kommunen for å oppnå et samarbeid om en miksekino i forbindelse med en planlagt bygging av flere kinosaler. En miksekino er stedet hvor en film ferdigstilles etter innspilling, og det må skje i en kinosal. Hvis kommunen var villig til å foreta tilpasninger ville Berge Svendsen og Beite sørge for utstyret, som har kostet over tre millioner kroner. Nå leies miksekinoen ut til filmskapere fra både inn- og utland.

I dag foregår både kommunikasjon og leveranser på nett, og da kan vi like gjerne sitte på Lillehammer. Magnus Beite, komponist.
Lip 8
KOMPONISTER: Stein Berge Svendsen og Magnus Beite på miksekinoen i Lillehammer. Foto: Geir Olsen

Digitalisering løfter ulike næringer i regionene

I SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer for Innlandet peker Østlandsforskning på flere forhold som underbygger at regionen er langt framme på digitalisering:

Hamar og Elverum 
I Hamarregionen finnes en rekke mindre bedrifter som utvikler løsninger som tar i bruk verdensledende teknologi. Lokale bedrifter, Høgskolen i Innlandet og teknologiselskapet EON Reality har gått sammen om å etablere et ledende ekspertsenter for virtualiseringsløsninger i Hamar og Elverum. Med dette får IKT-miljøene ny tyngde.

Gjøvikregionen
Forsknings- og industrimiljøene her utvikler framtidas prosessteknologi for vareproduksjon. Kompetansemiljøene innen digital vareproduksjon er ledende både nasjonalt og globalt, og en rekke bedrifter i regionen er i ferd med å ta i bruk nye digitale prosesser i sin produksjon.

Kongsvinger-regionen 
Flere nyetablerte bedrifter her benytter industriell kompetanse til å svare på ny etterspørsel som følge av investeringer i IKT-utstyr. En bedrift som Conmodo på Skarnes tilbyr et bredt spekter av ettermarkedstjenester til telekom- og IT-bransjen, og har mer enn fordoblet omsetningen fra 2011 til 2016. Investeringer i digitale produksjonsprosesser legger grunnlag for vekst i øvrig næringsliv. Bildelprodusenten Blowtech har innført en robotisert produksjonslinje, og bedriften har over flere år hatt en god vekst i omsetning og driftsresultat. 

Lillehammer-regionen
Har et av landets sterkeste miljø for kulturbasert næringsliv, med ledende muséer, festivaler og idrettsarrangementer. Høy aktivitet i kulturnæringene har også dannet grunnlag for utviklingen av spesialiserte IKT-foretak. Eksempelvis har foretakene KulturIT og MuseumsIT utviklet digitale løsninger for forvaltning og formidling av museumssamlinger.

Nord-Østerdal
Her har en klynge med IKT-bedrifter, med økonomisystemet Duett i spissen, vokst fram på 2000-tallet. Gjennom satsing på skybaserte tjenester har bedriftene skapt et grunnlag for vekst i både nasjonale og internasjonale markeder.

Landbruk 
Innenfor landbruket har investeringer i robotiserte fjøs de siste tiårene åpnet for nye, digitale prosessforbedringer. Blant melkebøndene som er samlet i Tine-systemet produseres tre fjerdedeler av melken ved robotiserte fjøs. Gjennom eierskapet i Tine-konsernet, deltar melkebønder i Innlandet i utviklingen av avansert sensorbruk som kan kartlegge helsen hos hvert dyr i bestanden, bevegelsesmønstre og avdekke behov for behandling.

Skogbruk 
I skogbruket er aktørene i ferd med å implementere digital sensorikk og produksjonsstyring gjennom hele verdikjeden. I primærskogbruket har blant andre Glommen Skog utforsket bruken av droner for å kartlegge behovet for ungskogpleie i større områder, mens Moelven Industrier investerer i ny sensorteknologi ved sagbrukene for bedre produksjonsstyringen. 

Lokale bedrifter, nasjonale markeder

Tilbake i Nord-Østerdal har bedriften Duett gjennom et skybasert regnskapsprogram oppnådd en markedsandel på om lag 25 prosent blant regnskapsførere i Norge. 

 -  Nå spiller det ikke lenger noen rolle hvor man sitter og jobber. Skybaserte servere gir bedrifter i Innlandet tilgang på verdensledende infrastruktur, på lik linje med bedrifter i California og Oslo. Digitale plattformer gjør at bedriftene kan nå større geografiske markedsområder, og nye kommunikasjonsløsninger gjør det mulig å knytte til seg arbeidskraft og samarbeidspartnere utenfor regionen, sier Hans Olav Wedvik, konserndirektør for bedriftsmarked i SpareBank 1 Østlandet.

Han mener eksemplene viser at næringslivet i Innlandet er gode på å utnytte digitalisering til å levere konkurransedyktige varer og tjenester. 

- Både næringslivet og nettleverandører i Hedmark og Oppland peker på behovet for større investeringer i utbygging av høyhastighets bredbånd. Dette er viktig for at alle kompetansearbeidsplasser i distriktene skal kunne ta i bruk mulighetene som ligger i digitalisering, sier Wedvik.