Stange og Hamar på norgestoppen

Stange har landets tredje høyeste vekst i boligpriser det siste året, mens Hamar er på tiendeplass i Norge for forrige kvartal.

- Vi ser en videreføring av en trend hvor pendlerkommuner i et utvidet omland til Oslo har en høyere vekst i boligpriser enn resten av landet. I Hamarregionen er det særlig Hamar og Stange som har høy vekst i både nye innbyggere og boligpriser, sier salgsleder Stein Olav Engebakken i EiendomsMegler 1 Hamar.

Stange på norsk tredjeplass

Eiendom Norges fylkesboligprisstatistikk kommer kvartalsvis og omfatter 106 kommuner i Norge. I fjerde kvartal hadde Hamar og Stange en prisvekst på henholdsvis 0,7 og 0,4 prosent, mens Løten og Ringsaker hadde et lite prisfall på henholdsvis 0,1 og 0,5 prosent. På årsbasis er det Stange som har klart høyest prisvekst med 9,6 prosent foran Ringsaker, Løten og Hamar.

- Det er bemerkelsesverdig at Stange har hatt landets tredje høyeste prisvekst på boliger det siste året, etter Holmestrand og Hurum. I tillegg viser foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå at Stange fikk en befolkningsvekst på 1,64 prosent i fjor, som er høyere enn nabokommunen Eidsvoll for første gang siden 2002, sier salgsleder Gunvor Lien Nyhus i EiendomsMegler 1 Stange.

Ny gullalder for Hamarregionen

Tallene for boligpriser og befolkningsvekst forsterker inntrykket av en såkalt regionforstørring, som innebærer at bedret infrastruktur gjør at folk kan velge arbeidsplass over et større geografisk område.

- Høy befolkningsvekst startet tidlig i Ullensaker, og fulgte deretter E6 og jernbanen til Eidsvoll og kommer nå for fullt i Stange og Hamar. Med høy boligbygging i Ringsaker er det grunn til å forvente at den høye befolkningsveksten snart også kommer dit. Mye tyder på at vi nå står overfor en ny gullalder for Hamaregionen, sier Lien Nyhus.

Ingen faresignaler for boligprisene

Boligkjøperne tar seg litt bedre tid enn tidligere, og det er litt flere boliger til salgs, men EiendomsMegler 1 ser likevel ingen vesentlige faresignaler.

- Vår hurtigsalgsindikator viser at noe færre boliger blir kjøpt innen én dag etter første visning i både Ringsaker, Hamar og Stange, men nedgangen kommer fra rekordhøye nivåer. Tilsvarende er det litt flere boliger til salgs enn på samme tid i fjor. Begge deler bidrar til et mer balansert og bærekraftig boligmarked. Vi forventer at årsveksten framover vil ligge på  i størrelsesorden fem prosent i Hamaregionen, sier salgsleder Stein Olav Engebakken i EiendomsMegler 1 Hamar.

Stangetopp
Stangetopp
Hedmarken
Hedmarken