Derfor kan den økonomiske krisen i Tyrkia påvirke Østlandet

Det er langt til strendene i Alanya, men ikke lenger enn at nordmenn snart vil kunne merke den økonomiske krisen i Tyrkia på kroppen.

– Det som skjer i Tyrkia og flere andre fremvoksende økonomier nå, føles kanskje fjernt for oss nordmenn. Men det skal ikke mye til før vi merker ringvirkninger av dette også her hjemme. På kort sikt vil det jo bli billig å dra på ferie i Tyrkia og Argentina, men om uroen fortsetter kan også den norske kronen bli svakere enn den ellers ville ha vært, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1. Selv om Norges Bank setter opp renta i september, kan altså kronekursen forbli svak. Hvordan henger egentlig dette sammen?

Sterk dollar driver krisen

For å finne årsaken til dette må vi se til USA. Den siste tiden har kraftig vekst, renteøkninger og flytting av kapital hjem fra utlandet ført til en styrket amerikansk dollar.
– Enkelt forklart er valuta en temperaturmåler på et lands økonomi. Når dollaren blir sterkere og renten går opp, er det mange store, internasjonale investorer som finner ut at de heller vil putte pengene sine i USA, forklarer Holvik. Dette er problematisk for et land som Tyrkia, som har store lån i amerikanske dollar. – Når mange investorer flytter pengene sine til USA, blir det vanskeligere for tyrkiske myndigheter og bedrifter å få lån. Når Tyrkia har gjort seg avhengig av billige lån fra utlandet, og de ikke lenger får det, så blir svakheten i den tyrkiske økonomien avslørt, og investorene blir enda mindre villige til å investere der, utdyper hun.

Sårbar norsk økonomi

Krisen i Tyrkia er i ferd med å smitte til andre fremvoksende økonomier, og land som Kina, Brasil, India, Sør-Afrika og Malaysia opplever alle kraftig svekkelse av valutakursen. – Hvis det blir flere land som får problemer samtidig, kan investorer fort bli redde for alt som har med litt høyere risiko-land å gjøre. Historien har vist at de da også nedprioriterer norske kroner, og dermed kan også vår valuta svekkes som følge av denne krisen, sier Holvik.

Tosidig for Østlandet

a802684-Runar-Hauge_Hamar-2803.jpg?mtime=20180822101602#asset:2259:singleImageSmall

Østlandet vil ikke preges så mye av denne uroen, tror Runar Hauge, finansforvalter i SpareBank Østlandet.

- Innlandet har historisk vist seg å være robust med tanke på internasjonale økonomiske kriser. Dette skyldes en næringsstruktur som i stor grad støtter seg på landbruk/skogbruk og turisme. For Oslo og Akershus er eksportindustri og turisme en viktig del av Østlandets næringsstruktur, og har vist seg robust i tidligere internasjonale økonomiske kriser.

Og en svak krone er ikke bare negativt.

- En svak krone gjør at det blir billig å feriere i Norge, noe vi historisk har nytt svært godt av.

Eksportrettede næringer vil også nyte godt av økt etterspørsel. Samtidig vil alle kjøp av varer og tjenester i utlandet bli dyrere, og dette vil på sikt kunne påvirke lønnsomheten i bedriftene over tid.

Likevel ser han noen potensielt mørke skyer i horisonten. For privathusholdningene vil en vedvarende svak krone ha flere negative effekter ifølge Hauge:

– Det er positivt at det blir billigere å dra på ferie til Tyrkia. Men dette treffer jo svært få. Land som benytter dollar eller euro blir det dyrere å besøke. Dessuten blir all import dyrere. Det betyr at man må grave dypere i lommeboka når man skal bytte mobiltelefon eller kjøpe seg ny bil. En svak krone over tid er et tegn på ubalanse, og det vil svekke norsk økonomi.

Les mer i Elisabeth Holviks ferske makrorapport for august 2018.