2316 4 Raufoss Og Lena Metall 2916
Region Innlandet

Bioøkonomi og teknologiindustri er Innlandets styrkepunkter

Innlandet har dobbelt så høy andel sysselsatte knyttet til bioøkonomi, og Gjøvikregionen har nesten tre ganger høyere andel sysselsatte innen teknologiindustri i forhold til landsgjennomsnittet.

4 Raufoss Tecno 5409
Region Innlandet

Innlandet på andreplass i vekst i forskning og utvikling

Forskning og utvikling i Innlandet er knyttet til teknologiindustri og bioøkonomi. Mye av forskningen skjer i klynger.

Anja Fredrikstad Betjener Den Nyeste Montasjelinja For Volvo
Region Gjøvik

Næringsanalyse Gjøvikregionen

Gjøvikregionen skiller seg fra de øvrige regionene med sitt teknologiindustrimiljø. Omtrent en femdel av arbeidsplassene i motorkjøretøyindustrien i Norge befinner seg her.

1000334050
Region Kongsvinger

Næringsanalyse Glåmdalen

Glåmdalen har betydelig næringsvirksomhet knyttet til skogressursene sine. Regionen er særlig sterk på produksjon av innsatsvarer til bygg- og anleggssektoren.

1000307636
Region Hamar

Næringsanalyse Hedmarken

Hedmarken har omtrent en dobbelt så høy andel arbeidsplasser innenfor både jordbruk og næringsmiddelindustri sammenlignet med landet som helhet.

File Garmo Stavkirke
Region Lillehammer

Næringsanalyse Lillehammerregionen

Lillehammerregionens styrkepunkter er relatert til reiseliv og kultur. Men innen reiseliv er utviklingen i antall arbeidsplasser svakere enn landet ellers.

Skogens Menn 7
Region Nord-Østerdal

Næringsanalyse Østerdalen

Skogbruk og trelast- og trevareindustri står særlig sterkt i Østerdalen. Flere store trevareprodusenter har sin base og produksjon her.

Innlandet 2030 1
Region Innlandet

Statistikk

Tall og fakta om konjunkturer på Innlandet