Digitalisering gir nye muligheter i Innlandet

LEDER:"Digitaliseringen skaper både muligheter og utfordringer. Den endrer konkurransevilkårene i ulike markeder og åpner for nye regionale rammevilkår."

Digitalisering er valgt som tema for høstens Konjunkturbarometer for Innlandet. Bakgrunnen for at vi valgte digitalisering er at dette i økende grad preger hverdagen vår, både som privatpersoner og i arbeidslivet. Digitale masseplattformer som Google og Facebook og skybaserte tjenester bringer ny teknologi like raskt til publikum på Tynset som i New York.

Samtidig pågår en bredere teknologiomstilling i næringslivet, der informasjons- og kommunikasjonsteknologi, robotisering og automatisering, skaper nye produksjonsmuligheter og bidrar til omstilling på et nivå som gir store samfunnsmessige konsekvenser.

Digitaliseringen skaper både muligheter og utfordringer. Den endrer konkurransevilkårene i ulike markeder og åpner for nye regionale rammevilkår. Sammen med Østlandsforskning har vi sett nærmere på hvilke muligheter økt digitalisering skaper for næringslivet i vår region. Vi har kartlagt utviklingen både innen IT-sektoren, i andre næringsgrener, og vi har sett på hvordan digitaliseringen tar form i ulike geografiske områder.


Gir oversikt over utviklingen

Det er viktig at vi alle har tilstrekkelig innsikt og kjennskap til de omfattende digitale endringsprosessene som nå pågår. Derfor er bankens samarbeid med Østlandsforskning et sentralt bidrag for å skaffe oversikt over utviklingen.

Vi må sikre at vi tidlig evner å ta i bruk nye løsninger som bidrar til å opprettholde vår stabilitet og konkurransekraft. Dette er nødvendig både for oss i SpareBank 1 Østlandet og for andre virksomheter som påvirkes av digitaliseringen i like stor grad. I bunn og grunn handler dette om det samme som før, nemlig å sikre resultatvekst og framtidig sysselsetting i så vel nye, som i de mer tradisjonsrike delene av næringslivet.


Dette er en utvikling som kommer enten vi vil det eller ei. For mange handler det om vinn eller forsvinn. Jeg er derfor glad for at vi i denne utgaven av konjunkturbarometeret kan bringe til torgs nyheter om at næringslivet i Innlandet faktisk rigger seg for framtiden og tar del i omstillingen. IKT-næringen i Innlandet ligger langt framme i å utvikle og bruke nye digitale løsninger.

Det har gitt gode resultater i form av høy omsetningsvekst og verdiskaping. Også i våre store næringer som skog- og jordbruk skjer digitaliseringen fortløpende. På nettsidene våre kan du lese mer og se video med flere bedrifter. Vi håper at det kan inspirere flere bedrifter til å ta fatt på den omstillingen som nå pågår, nettopp med sikte på å styrke Innlandets stabile og gode posisjon.