Gjøvik topper siste fire år

Gjøviks boligpriser har steget over 46 prosent siste fire år, som er høyest i Norge. Det vil si at en bolig som kostet to millioner for fire år siden, normalt skal koste nærmere tre millioner i dag.

- Det har vært en eventyrlig prisvekst i Gjøvik med 46,4 prosent prisvekst fra fjerde kvartal 2013 til fjerde kvartal 2017. Det er høyest i Norge foran Kongsvinger, Moss, Eidsvoll og Ringerike, sier salgsleder Camilla Hveem i EiendomsMegler 1 Gjøvik.

En av 23 med prisvekst

Eiendom Norges fylkesboligprisstatistikk kommer kvartalsvis og omfatter 106 kommuner i Norge. Prisveksten fortsatte i Gjøvik også i fjerde kvartal, men ikke i like stor grad som tidligere.

- Gjøvik var en av 23 norske kommuner med boligprisvekst i fjerde kvartal, mens det var prisfall i 82 kommuner. Prisveksten i Gjøvik var på 0,1 prosent, mens årsveksten var på seks prosent, ned fra ti prosent i tredje kvartal. I tråd med at boligprisene har falt i store deler av landet ser vi at Gjøvik nå er tilbake på en mer normal prisutvikling, sier salgslederen.

Kjøpere med mer tid

EiendomsMegler1 Gjøviks hurtigsalgsindikator viser at boligkjøperne nå tar seg litt bedre tid før de kjøper. 

- Færre boligkjøpere i Gjøvik kjøper nå innen én dag etter første visning, ned fra 53 til 37 prosent fra tredje til fjerde kvartal. Dette er basert på de boligene vi har solgt i Gjøvik. 37 prosent hurtigkjøp er høyere enn både Ringsaker og Hamar, sier Hveem.

Færre boliger til salgs

Midt i januar er det færre boliger til salgs i Gjøvik enn det var i størsteparten av fjoråret.

- Tradisjonelt er det slik at lavere prisvekst går hånd i hånd med flere boliger til salgs. Per 15. januar var det 50 boliger til salgs i Gjøvik, i følge Eiendomsverdi. Vi fører statistikk for siste dag hver måned, og tallet er det laveste siden utgangen av mai i fjor, sier salgslederen.

Optimisme i Gjøvik

Hveem er optimist på Gjøviks vegne.

- Det er meldt om en spesielt høy skatteinngang i Gjøvik i fjor, som tyder på god aktivitet i næringslivet. De foreløpige tallene for befolkningsutvikling i fjor viser en befolkningsvekst på 1,28 prosent, etter to svake år. 1,28 prosent er høyere enn Hamar, og det er på nivå med 2007 og 2014, som var de hittil beste årene for befolkningsutvikling på 2000-tallet. 

Chart Gjovik
Chart Gjovik