Oslo og Akershus

Ovre Romerike
Region Øvre Romerike

Gardermoen og kommuner er største jobbskapere

Flyplassrelaterte og kommunale tjenester var de største jobbskaperne på Øvre Romerike i 2018. Mens Nedre Romerike vokste på innflytting av arbeidsplasser, vokste Øvre Romerike på intern vekst i regionen.

Nedre Romerike
Region Nedre Romerike

Norges største tilflytting av arbeidsplasser

Nedre Romerike hadde Norges høyeste tilflytting av nye arbeidsplasser i 2018. Hovedårsaken er at arbeidsplasser ble flyttet fra Oslo til Nedre Romerike.

Utleiesenteret Topp
Region Øvre Romerike

Kledde kontoret med solceller

Utvikling og bruk av fornybar energi er det minst vanlige miljøtiltaket blant bedrifter på Østlandet, viser en fersk miljøundersøkelse gjort for SpareBank 1 Østlandet. Utleiesenteret i Nannestad har gått motstrøms med solcellepanel og flisfyringsanlegg.

3634 6 8740
Region Nedre Romerike

Miljøhelt med flisespikkeri

Med et flisfyringsanlegg har kornbonde og entreprenør Nicolai Jakhelln redusert CO2-utslipp til oppvarming med 95 prosent. Bøndene er miljøheltene i klimakampen, viser en ny miljøundersøkelse gjort for SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer.

9 9432
Region Oslo

Finsliper kundenes inneklima

Johansen & Sønn gulvsliperi i Oslo har valgt å bruke dyrere kjemikalier uten risiko for giftige avgasser. - Vi mister kunder fordi vi ikke er de billigste, men vi vil ikke ødelegge kundenes liv og helse for å tjene noen kroner ekstra, sier styrelederen.

Air Cargo 2
Region Øvre Romerike

Øvre Romerike er ny norgesmester

Øvre Romerike har lenge vært norgesmester i befolkningsvekst. Nå er regionen også blitt norgesmester i nye arbeidsplasser.