Innovasjon reddet 17 arbeidsplasser

Norse Metal i Elverum har reddet 17 arbeidsplasser og skapt 8 nye ved hjelp av innovasjon. Oppland og Hedmark kommer på henholdsvis tredje- og sjetteplass i produkt- og prosessinnovasjon, i følge en ny rapport utført for SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer.

- Jeg hadde aldri satt mine ben i et støperi før jeg begynte å jobbe med salg for Sperre Metallstøperi i 2013. Etter kun én måned i bedriften, besluttet daværende eiere å legge ned morselskapet, Sperre Støperi AS. Det var tøffe kår for bransjen, og skjebnen til Sperre Metallstøperi hang også i en tynn tråd, sier gründer, hovedeier og daglig leder Rune Langerud i Norse Metal.

Konkurranse fra lavkostland

Wedvik.jpg?mtime=20171106101909#asset:1802:singleImageSmall

Støperibransjen er en av mange bransjer som har merket sterk konkurranse fra lavkostland de siste 15-20 årene. Arbeid med innovasjon er en viktig forutsetning for at næringslivet skal opprettholde og utvikle sin konkurranseevne, og dermed sikre verdiskapingen.

 - Vi ser at kravet om innovasjon for å overleve gjelder svært mange bransjer i Innlandet. Derfor er det ekstra gledelig at henholdsvis 53 og 51 prosent av bedriftene i Oppland og Hedmark gjennomførte produkt- eller prosessinnovasjon i treårsperioden 2014-2016, sier Hans Olav Wedvik, konserndirektør for bedriftsmarked i SpareBank 1 Østlandet.

Tallene om innovasjon er hentet fra Statistisk sentralbyrås innovasjonsundersøkelse. Regionale tall i innovasjonsundersøkelsen ble tilgjengelige i februar, og Østlandsforskning har analysert dataene på oppdrag for SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer.  Les Østlandsforsknings rapport Innovasjon i Innlandet her.

Overtok skadeskutt bedrift

I juni 2014 stod Rune Langerud i spissen for en overtagelse av daværende Sperre Metallstøperi. Støping av ulike deler i aluminium og bronse til maritim sektor, med hovedvekt på olje og offshoreindustrien, utgjorde kjernevirksomheten. Selskapet hadde mistet sin største kunde innen forsvarsindustrien i 2011, og hadde deretter gått med store årlige underskudd.

- Jeg var veldig bevisst på at dette ville jeg aldri klare å snu alene. Skulle vi greie å skape lønnsomhet og vekst, så måtte vi tenke nytt og innovativt. Målet har hele tiden vært å bygge opp et norsk/svensk industrikonsortium, og gjerne med aktører i vår verdikjede. Etter å ha samlet sammen et knippe norske og svenske industrielle investorer, samt to ansatte i ledelsen, ble vi enige med Sperre Støperi om en overtagelse sommeren 2014, sier Langerud.

Ble truffet av oljesjokk

Støperibransjen i hele Europa opplevde en voldsom nedgang etter finanskrisen i 2008/2009. Mye av industrien i Norge var allerede flagget ut til lavkostland i Øst-Europa og Asia. Ved overtagelsen av Sperre Metallstøperi i 2014 var rundt 60-70 prosent av omsetningen relatert til olje- og offshoreindustrien. Oljeprisen begynte å falle samtidig med overtagelsen. 

Lyktes med snuoperasjon

Støperibransjen generelt har fortsatt å falle fram til i dag, men Norse Metal har klart å skape en solid vekst, til tross for motgangen. Omsetningen har økt med rundt 55 prosent siden 2013, og de tidligere blodrøde tallene har bedret seg.

Antall arbeidsplasser i Elverum har økt fra 17 til 25 i dag. 

- Spesielt 2016 ble et bra år og et stort skritt fram for oss, mens det for 2017 ser ut til å bli røde tall. Vi har satset stort på forskning, utvikling og innovasjon de siste årene, og vi har faset inn flere hundre nye artikler i produksjonen. Dette har vært kostbare, men nødvendige investeringer for å skape framtidige volumer og lønnsomhet. Mye av dette skal settes i serieproduksjon allerede i 2018. Vi har i dag en fantastisk dyktig og dedikert gjeng som virkelig blør for drakta, sier Langerud.

Bilde Styret Norse Metall
SAMARBEID: Styreleder og medeier Harald U. Sverdrup (fra venstre), gründer, hovedeier og daglig leder Rune Langerud og styremedlem og medeier Åke Lindeberg er tre av mange som står bak en snuoperasjon ved Norse Metal i Elverum.

Innovasjon som suksessoppskrift

Rune Langerud sier oppturen i Norse Metal har kommet takket være fokus på innovasjon. Blant de mest vesentlige innovasjonene, framhever han følgende:

Markeds- og forretningsinnovasjon:

  • Vi har gått fra å være produksjonsorienterte til å bli markedsorienterte, det vil si at vi er med på å skape et marked og et behov. Eksempelvis inngikk vi tidlig et samarbeid med utviklingsselskapet Kongsberg Devotek hvor vi ble involvert i selskapets produktutvikling for ulike kunder.
  • Fra å være et støperi, er vi nå en systemleverandør som i samarbeid med andre selskaper tilbyr løsninger gjennom størsteparten av verdikjeden. Eksempelvis kan Molstad Modell & Form levere en støperimodell til oss som grunnlag for at vi støper og produserer deler som deretter maskineres hos Perfekta Industrier i Arvika før EDAB lakkerer og overflatebehandler i Charlottenberg. Alle disse selskapene er på eiersiden i Norse Metal og sammen leverer vi ferdige systemer framfor enkeltdeler.  

Produkt- og prosessinnovasjon:

  •  Gjennom vår deltagelse i Raufoss-klyngen, har det vært mulig for oss å være med på etableringen av pionérbedriften Nordic Additive Manufactoring (NAM). Dette er et selskap som holder til i Sintef Raufoss sine lokaler, og har som mål å bli ledende innen 3D-printing i metaller. Samarbeid i klynger og nettverk er helt vesentlig, og her er TotAl-gruppen og Raufossklyngen helt i verdenstoppen.
  • Norse Metal har som mål å utvikle egne metallegeringer, og sammen med vårt konsortium, har vi søkt Forskningsrådet og Innovasjon Norge om støtte til et stort prosjekt. Vi tar sikte på å utvikle materialer med helt særegne kvaliteter, og knekker vi den koden, så sitter vi på et potensielt verdensprodukt. Vi har fått med oss forskningsmiljøer i verdensklasse på laget.  

Innovasjon innen industri (figur 1) og tjenesteyting (figur 2), fylkesvis oversikt.