Stor vekst i næringslivet på Hedmarken

En sterk utvikling i eiendomsbransjen bidrar til økt omsetning og har ringvirkninger for bygg- og anleggsbransjen i regionen for øvrig.

Næringslivet på Hedmarken er i sterk vekst, og bedriftene i regionen bidrar til økt aktivitet i Innlandets næringsliv. Den sterke utviklingen i eiendomsbransjen bidrar til økt omsetning. Det har ringvirkninger for bygg- og anleggsbransjen i regionen for øvrig. Solide resultater i sentrale industriforetak som Moelven Limtre bidrar også til vekst i regionen, mens utviklingsselskapet Ringsaker Almenning rapporterer om sterk vekst i den siste treårsperioden.

Næringslivet på Hedmarken tar del i en bred vekstprosess blant bedriftene i Innlandet. I Hedmark og Oppland som helhet, har bedriftene i de siste fem årene hatt en årlig vekst i omsetning på mellom 8 og 12 prosent. I perioden etter 2012 har de fem prosent største foretakene i Innlandet stått for over halvparten av veksten. Det er særlig industri, privat tjenesteyting og bygg- og anleggsbransjen som bidrar til omsetningsvekst. 

Se oversikten over bedriftslokomotiver i de ulike regionene

Det var 440 foretak registrert hjemmehørende i Innlandet som omsatte for over 80 millioner kroner i fjor. I tabellen kan du se hvordan det har gått med Innlandets bedriftslokomotiver de siste årene. Du kan velge hvilke regioner du vil se nærmere på i menyen under. Listene over bedrifter er sortert alfabetisk.