Gardermoen og kommuner er største jobbskapere

Flyplassrelaterte og kommunale tjenester var de største jobbskaperne på Øvre Romerike i 2018. Mens Nedre Romerike vokste på innflytting av arbeidsplasser, vokste Øvre Romerike på intern vekst i regionen.

En ny analyse fra Østlandsforskning og SpareBank 1 Østlandet viser at ny virksomhet og vekst i eksisterende virksomhet skapte økningen i arbeidsplasser på Øvre Romerike i 2018. Til sammenligning skapte innflytting av arbeidsplasser størst vekst på Nedre Romerike, mens Øvre Romerike hadde netto utflytting av arbeidsplasser.

De fem største jobbskaperne på Øvre Romerike i 2018 var relatert til hovedflyplassen og offentlige tjenester. Tallene er basert på arbeidsgivernes egen rapportering av antall arbeidsforhold gjennom månedlige a-meldinger:

  1. Ullensaker kommune
  2. HMSHost-Umoe F&B, med ulike serveringskonsepter på Gardermoen
  3. LHL-sykehuset på Gardermoen (fratrukket nedlagte arbeidsplasser ved Feiringklinikken)
  4. Eidsvoll kommune
  5. Quality Airport Hotel Gardermoen


Ullensaker er fornøyd

Ullensaker kommune er godt fornøyd med utviklingen i arbeidsplasser både for egen del og regionen som helhet.

- Med landets høyeste vekst i innbyggere er det naturlig at Ullensaker kommune også trenger flere ansatte til å møte økt etterspørsel etter offentlige tjenester. Tross høy vekst klarer vi å levere gode tjenester med relativt lave kostnader. For regionen generelt er det helt klart Oslo Lufthavn på Gardermoen som er den største direkte og indirekte drivkraften for nye arbeidsplasser, sier kommunikasjonssjef Kjetil Bjørnsrud i Ullensaker kommune.

Satser på Øvre Romerike

a801195-Monica_Hoff_Mathisen_kort.jpg?mtime=20181022122822#asset:2470:singleImageSmall

Regiondirektør for SpareBank 1 Østlandets bedriftsmarked i Oslo og Akershus, Monica Hoff Mathisen, har store forventninger til veksten på Øvre Romerike de neste tiårene.

- Som bank dekker vi både Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo, men vi har en spesielt sterk satsing på Øvre Romerike. Det skyldes en forventning om at Øvre Romerike fortsetter sin svært sterke vekst i lang tid framover. Selv om hovedflyplassen ble flyttet til Gardermoen allerede i 1998, ser vi flere områder hvor effekten har tiltatt i styrke de senere årene. Sterk vekst i logistikkbransjen er en viktig bidragsyter. Det er blant annet forårsaket av økt netthandel, sier regiondirektøren.

Litt svakere jobbvekst

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Øvre Romerike hadde litt svakere jobbvekst i fjor enn i de to foregående årene. Øvre Romerike hadde Norges sterkeste regionale jobbvekst fra 2015 til 2017. I fjor havnet regionen på 16. plass med en jobbvekst på 2,7 prosent, sammenlignet med 88 økonomiske regioner i Norge.

Østlandsforskning har benyttet mikrodata fra alle arbeidsgivere i hele Norge til å analysere jobbveksten på Øvre Romerike. Ved bruk av denne metoden kan veksten i arbeidsplasser fordeles på netto innflyttede arbeidsplasser, netto nyetablerte arbeidsplasser og endring i arbeidsplasser blant etablerte virksomheter.

- Basert på arbeidsgivernes egen rapportering hadde Øvre Romerike 578 flere arbeidsplasser i januar 2019 enn i januar 2018. Det var de etablerte virksomhetene på Øvre Romerike som skapte størsteparten av denne veksten. I tillegg hadde regionen et positivt bidrag fra nyetablerte foretak (fratrukket avviklede), mens netto utflytting av arbeidsplasser dro litt ned, sier forsker Eivind Merok i Østlandsforskning.

Venter vedvarende jobbvekst

Tross litt nedadgående jobbvekst i fjor, forventer Østlandsforskning at Øvre Romerike får vedvarende høy jobbvekst.

- Det er økt aktivitet knyttet til flyplassen og befolkningsvekst som er de viktigste drivkreftene for arbeidsmarkedet på Øvre Romerike. Flytrafikken på Gardermoen øker fortsatt og den høye veksten i antall innbyggere opprettholdes. Nå ser vi også tegn til sterkere jobbvekst på Nedre Romerike, som blant annet skyldes utflytting av arbeidsplasser fra Oslo. Vi forventer at aksen fra Oslo til Gardermoen blir et ledende vekstområde i lang tid framover. Vår nye analyse viser at Oslo-regionen i økende grad utvides til å omfatte hele Romerike, og at drivkreftene for vekst i fjor var forskjellige mellom Øvre og Nedre Romerike, sier Merok.

Les: Østlandsforsknings metodenotat om mikrodata for arbeidsplasser basert på månedlige a-meldinger.

Dette er undersøkelsen

Østlandsforskning har benyttet mikrodata om ansatte til å analysere veksten i antall arbeidsplasser på Øvre Romerike. Overordnede tall fra SSB viser at Øvre Romerike hadde høy regional vekst i sysselsatte etter arbeidssted i 2018, men lavere enn de to foregående årene. Her inkluderer Øvre Romerike kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.

Mikrodata om ansatte basert på a-meldinger fra arbeidsgivere gir informasjon om antall registrerte ansatte for hver enkelt underenhet og hovedenhet blant alle norske private og offentlige arbeidsgivere. En hovedenhet som for eksempel et aksjeselskap kan ha en eller flere underenheter fordelt på ulike steder hvor selskapet driver virksomhet. I motsetning til SSB-tallene gir mikrodata basert på a-meldinger anledning til å analysere utviklingen i antall arbeidsplasser på et mer detaljert nivå.

Analysen av de største jobbskaperne er basert på underenheter i regionen som tilhører samme hovedenhet, slik at resultatet blir netto endring i registrerte arbeidsforhold for hovedenheten i regionen.

Se nærmere om hovedenheter og underenheter her