Høy omsetningsvekst i varehandel i Sør-Østerdalen

Varehandelsbedriftene hadde en vekst i omsetning på 9,2 prosent i regionen fra 2012 til 2016.

I den siste femårsperioden rapporterer næringslivet i Sør-Østerdalsregionen om omsetningsvekst noe under nivået i Innlandet som helhet. Det er særlig innenfor næringene tjenesteyting, bygg- og anlegg og reiseliv bedriftene rapporterer om omsetningsvekst. I Sør-Østerdalen utgjør varehandelen en høy andel av omsetningen i regionen, og varehandelsbedriftene rapporterte om en årlig omsetningsvekst på 9,2 prosent i perioden fra 2012 til 2016.

Næringslivet i Sør-Østerdalsregionen tar del i en bred vekstprosess blant bedriftene i Innlandet. I Hedmark og Oppland som helhet, har bedriftene i de siste fem årene hatt en årlig vekst i omsetning på mellom 8 og 12 prosent. I perioden etter 2012 har de fem prosent største foretakene i Innlandet stått for over halvparten av veksten. Det er særlig industri, privat tjenesteyting og bygg- og anleggsbransjen som bidrar til omsetningsvekst.

Se oversikten over bedriftslokomotiver i de ulike regionene

Det var 440 foretak registrert hjemmehørende i Innlandet som omsatte for over 80 millioner kroner i fjor. I tabellen kan du se hvordan det har gått med Innlandets bedriftslokomotiver de siste årene. Du kan velge hvilke regioner du vil se nærmere på i menyen under. Listene over bedrifter er sortert alfabetisk.