Om Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret for Innlandet er en kunnskapsdatabase om utviklingen i Innlandet. I 2016 er den utarbeidet av Sparebanken Hedmark og Samfunnsøkonomisk analyse.

Årets barometer setter særlig fokus på utviklingen av Innlandets næringsliv gjennom fire framtidsscenarier. Scenariene er laget som fire framtidsbilder og tar utgangspunkt i grunnleggende usikkerheter for norsk næringsliv. Framtidsbildene fokuserer på hvordan Innlandet kan bli påvirket av ulike utfall av disse usikkerhetene. 

Næringsanalysen er basert på detaljert registerdata over sysselsetting og verdiskaping, mens analysene av forskning og innovasjon er basert på data fra SSBs forsknings- og innovasjonsanalyse og Samfunnsøkonomisk analyses egen database over mottakere av bistand fra norske forsknings- og innovasjonsvirkemidler. 

For å ta tempen på næringslivet har TNS Gallup på oppdrag for Sparebanken Hedmark i tillegg utført en forventningsundersøkelse i Hedmark og Oppland. Både forbrukere og bedrifter er spurt i undersøkelsen. Den ene delen tar for seg forbrukernes forventninger. I den andre delen er bedrifter innen ulike bransjer og sektorer spurt om økonomiske forventninger for 2017.  

Hensikten med konjunkturbarometeret er å innhente kunnskap om samfunnsutviklingen, bevisstgjøre offentlige aktører, næringslivet, innbyggerne og banken selv om hvor vi har våre styrker og hvor vi må satse for å skape vekst og utvikling. Målet er at barometeret kan bidra til å avdekke mulighetsrom som kan opprettholde og styrke Innlandets attraktivitet for framtidige virksomheter og generasjoner.

Om redaksjonen

Redaktør: Siv Stenseth, konserndirektør kommunikasjon, SpareBank 1 Østlandet
WebredaktørIngvild Bjørklund Wangen, kommunikasjonsrådgiver, SpareBank 1 Østlandet

Redaksjon 2016: Roger Bjørnstad, Vegard Salte Flatval, Marthe Norberg-Schultz Hagen og Rolf A. Røtnes fra Samfunnsøkonomisk analyse, frilansjournalist Øystein Krogsrud, markedsanalytiker Anders Tronbøl, fagsjef bedrift marked Ellen Thomassen, kommunikasjonsrådgiver Ingvild Bjørklund Wangen og kommunikasjonsdirektør Siv Stenseth fra Sparebanken Hedmark.

SpareBank 1 Østlandet – en bank for Innlandet, Oslo og Akershus.

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank. Banken består av "gamle" Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 Oslo Akershus, som fusjonerte 1. april 2017. SpareBank 1 Østlandet har hovedsete i Hamar og har 170 års historie som en ledende leverandør av finansielle tjenester til personer, bedrifter, offentlig sektor og lag og foreninger i Hedmark.

Konsernet styrker nå satsingen mot hovedstadsregionen gjennom fusjonen med SpareBank 1 Oslo Akershus. Banken har også kontorer i Lillehammer og Gjøvik i Oppland. 

Det nye konsernet har bortimot 290.000 kunder, 1.150 medarbeidere, 38 kontorer og en forretningskapital på 137 milliarder kroner. Banken har også datterselskaper for eiendomsmegling, regnskap og finansiering. SpareBank 1 Østlandet er medeier i SpareBank 1 Gruppen og er en selvstendig bank i SpareBank 1 Banksamarbeidet DA.

Kontaktinformasjon:
Kommunikasjonsavdelingen 915 02999
Bedriftssenteret 915 02993
e-post: bedrift@sparebanken-hedmark.no