Om Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret er en kunnskapsdatabase om utviklingen i fylkene Innlandet, Oslo og Akershus.

Hensikten med barometeret er å innhente kunnskap om samfunnsutviklingen, bevisstgjøre offentlige aktører, næringslivet, innbyggerne og banken selv om hvor vi har våre styrker og hvor vi må satse for å skape vekst og utvikling. Konjunkturbarometeret dekker SpareBank 1 Østlandets markedsområdet i Innlandet, Oslo og Akershus.

Om redaksjonen

Redaktør: Siv Stenseth, konserndirektør kommunikasjon, SpareBank 1 Østlandet
Webredaktør: Ingvild Bjørklund Wangen, kommunikasjonsrådgiver, SpareBank 1 Østlandet

Redaksjon: Frilansjournalist Øystein Krogsrud, ClayLab, Eivind Merok og Merethe Lerfald, Østlandsforskning, kommunikasjonssjef Bjørn-Inge Haugan, og markedsanalytiker Anders Tronbøl, SpareBank 1 Østlandet.

SpareBank 1 Østlandet – en bank for Innlandet, Oslo og Akershus.

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank. Banken med hovedsete i Hamar har 170 års historie som en ledende leverandør av finansielle tjenester til personer, bedrifter, offentlig sektor og lag og foreninger i gamle Hedmark fylke. Konsernet styrket satsingen mot hovedstadsregionen gjennom fusjonen med SpareBank 1 Oslo Akershus i 2017.

Konsernet har om lag 327.000 kunder, 1.150 medarbeidere, 37 kontorer og en forretningskapital på 159 milliarder kroner. Banken har også datterselskaper for eiendomsmegling, regnskap og finansiering. SpareBank 1 Østlandet er medeier i SpareBank 1 Gruppen og er en selvstendig bank i SpareBank 1 Banksamarbeidet DA.

Kontaktinformasjon:
Kommunikasjonsavdelingen 915 07040
Bedriftssenteret 915 07050
e-post: bedrift@sb1ostlandet.no

Personvern: http://sb1ostlandet.no/personvern-some