Om Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret for Innlandet er en kunnskapsdatabase om utviklingen i Innlandet.

Hensikten med barometeret er å innhente kunnskap om samfunnsutviklingen, bevisstgjøre offentlige aktører, næringslivet, innbyggerne og banken selv om hvor vi har våre styrker og hvor vi må satse for å skape vekst og utvikling. Målet er at konjunkturbarometeret skal bidra til å avdekke mulighetsrom som kan opprettholde og styrke Innlandets attraktivitet for framtidige virksomheter og generasjoner.

Om redaksjonen

Redaktør: Siv Stenseth, konserndirektør kommunikasjon, SpareBank 1 Østlandet
Webredaktør: Ingvild Bjørklund Wangen, kommunikasjonsrådgiver, SpareBank 1 Østlandet

Redaksjon: Frilansjournalist Øystein Krogsrud, Eivind Merok, Østlandsforskning, fagsjef bedrift marked Ellen Thomassen og markedsanalytiker Anders Tronbøl, SpareBank 1 Østlandet.

SpareBank 1 Østlandet – en bank for Innlandet, Oslo og Akershus.

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank. Banken består av "gamle" Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 Oslo Akershus, som fusjonerte 1. april 2017. SpareBank 1 Østlandet har hovedsete i Hamar og har 170 års historie som en ledende leverandør av finansielle tjenester til personer, bedrifter, offentlig sektor og lag og foreninger i Hedmark.

Konsernet styrker satsingen mot hovedstadsregionen gjennom fusjonen med SpareBank 1 Oslo Akershus. Banken har også kontorer i Lillehammer og Gjøvik i Oppland. 

Det nye konsernet har bortimot 290.000 kunder, 1.150 medarbeidere, 38 kontorer og en forretningskapital på 145 milliarder kroner. Banken har også datterselskaper for eiendomsmegling, regnskap og finansiering. SpareBank 1 Østlandet er medeier i SpareBank 1 Gruppen og er en selvstendig bank i SpareBank 1 Banksamarbeidet DA.

Kontaktinformasjon:
Kommunikasjonsavdelingen 915 07040
Bedriftssenteret 915 07050
e-post: bedrift@sb1ostlandet.no