Bedriftene i Gjøvikregionen med 40 prosent omsetningsvekst

Særlig innen industri og varehandel opplever bedriftene stor vekst i omsetningen.

I den siste femårsperioden har næringslivet i Gjøvikregionen opplevd sterk vekst i omsetningen, og bedrifter innenfor varehandel og industri rapporterer om høy veksttakt og god lønnsomhet. Siden 2012 har de samlede driftsinntektene hos bedriftene i regionen økt med 40 prosent, og enkeltbedrifter i regionen rapporterer om svært høy vekst den siste treårsperioden.

Gjøvikregionen har et bredt innslag av ulike industrigrener. I den siste femårsperioden har en rekke industribedrifter rapportert om høy vekst i driftsinntektene. Bedrifter som Steertec Raufoss og Hexagon Ragasco har i den siste treårsperioden rapportert svært høy veksttakt.

Næringslivet i Gjøvikregionen tar del i en bred vekstprosess blant bedriftene i Innlandet. I Hedmark og Oppland som helhet, har bedriftene i de siste fem årene hatt en årlig vekst i omsetning på mellom 8 og 12 prosent. I perioden etter 2012 har de fem prosent største foretakene Innlandet stått for over halvparten av veksten. Det er særlig industri, privat tjenesteyting og bygge- og anleggsbransjen som bidrar til omsetningsvekst.

Se oversikten over bedriftslokomotiver i de ulike regionene

Det var 440 foretak registrert hjemmehørende i Innlandet som omsatte for over 80 millioner kroner i fjor. I tabellen kan du se hvordan det har gått med Innlandets bedriftslokomotiver de siste årene. Du kan velge hvilke regioner du vil se nærmere på i menyen under. Listene over bedrifter er sortert alfabetisk.