Kan det bli et børskrakk?

Den siste tida har vi kunnet lese i avisene at børsene raser verden over. Hva er det som foregår, og kan det bli et krakk? Sjefsøkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 og finansforvalter Runar Hauge i SpareBank 1 Østlandet forklarer.

Siden finanskrisen i 2008 har verdens børser steget til svært høye nivåer. Det er gjort rekordkutt i rentene, og en rekke lands sentralbanker har stimulert aksjemarkedet ved å kjøpe opp obligasjoner, og dermed også presset langtidsrentene ned.

- Nå er trenden med fallende renter over, og investorer må regne på verdier av aksjer på nytt. Sentralbanken i USA har satt opp rentene flere ganger, og har begynt å selge ned sin beholdning av obligasjoner. Det er først og fremst dette som nå påvirker verdens børser negativt, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1.

a802684-Runar-Hauge_Hamar-2803.jpg?mtime=20180822101602#asset:2259:singleImageSmall

- Samtidig er det viktig å huske på at grunnen til at rentene stiger, er at underliggende makro tross alt er bra. USA har rekordlav arbeidsledighet, veksten er bra og selskapene tjener penger. Den politiske risikoen er imidlertid betydelig, men det vil ta tid før man ser virkningene i underliggende økonomi, supplerer finansforvalter Runar Hauge i SpareBank 1 Østlandet.

Handelskrigen påvirker aksjeprisene

Handelskrigen mellom USA og Kina spiller også inn på børsene. Både fordi veksten i Kina blir rammet, og fordi importtoll inn til USA øker prisene på importerte varer og innsatsfaktorer i varer som blir produsert i USA. - Amerikanske bedrifter som opplever økte importkostnader, kan enten velte disse over på utsalgsprisene, eller akseptere at de får lavere marginer, altså at de får mindre igjen for varene sine. Mange velger naturlig nok det første, sier Holvik. Hvis prisene øker mye i USA, så er det risiko for at sentralbanken må sette opp renten mer enn det markedet har tatt høyde for. Lavere marginer på sin side betyr at bedriftene får svakere inntjening fremover, og det er negativt for aksjeprisene.

Kan det bli børskrakk?

Elisabeth-Holvik.jpg?mtime=20171012104817#asset:1571:singleImageSmall

Usikkerheten er veldig stor, og hvor stort børsfallet blir avhenger av hvor godt det går i økonomien for øvrig, og hvor villige investorene er til å investere i aksjer. - Vi kan ikke utelukke et børskrakk, men vi tror foreløpig at dette er en naturlig korreksjon etter mange år med sterk vekst i aksjemarkedet, sier sjeføkonomen.

Kan påvirke planlagt renteøkning i Norge

Skulle aksjemarkedet falle kraftig kan sentralbanken i USA avlyse renteøkningen i desember, og varsle at de vil se an økonomien før de hever renten igjen.

- Skulle sentralbanken i USA utsette videre renteøkninger på grunn av et stort aksjefall, så vil det trolig smitte over til Norge. Da kan det hende at Norges Bank også vil utsette sin planlagte renteøkning i mars neste år, påpeker Holvik.

- Sterk underliggende økonomi gjelder for USA, og det gjelder i høyeste grad for Norge og for vårt markedsområde. Vi har allerede god vekst, lav arbeidsledighet og en inflasjon som ligger på målet. Vårt markedsområde ligger for sikkerhets skyld bedre an enn snittet i Norge. I tillegg vil en oljepris på USD 80 i en oljenæring som har vært gjennom en omstilling, gi solide nasjonale ringvirkninger. Akkurat nå fyrer Norge på alle sylindre, noe som gjør at vi har en robust situasjon å møte et globalt «ruskevær» med, fastslår finansforvalter Runar Hauge i SpareBank 1 Østlandet.

Les mer i Elisabeth Holviks ferske makrorapport