I 2017 netthandla kvinner for første gang mer enn menn

Nordmenn handler mer på nett enn noen gang. Og Innlandet er intet unntak. Sammenlignet med i 2016 var det en vekst på 13 prosent i 2017, og damene handler nå mer enn gutta.

Netthandelen vokser i takt med et bedre tilbud og enklere digitale bestillingsløsninger, det viser en spørreundersøkelse som Kantar TNS har utført på vegne av SpareBank 1 Østlandet og Konjunkturbarometer1.no  Undersøkelsen er gjort blant et representativt utvalg privatpersoner i Hedmark og Oppland i slutten av november 2017.

Veksten i Innlandet er høy, og aller størst i Nord-Østerdalen og Valdres med henholdsvis en vekst på 43 og 36 prosent.

– Dette viser at det kanskje er i mindre sentrale strøk hvor utvalget ikke er så stort, at netthandelen er slår godt an, sier Hans Olav Wedvik (bildet), konserndirektør for bedriftsmarked i SpareBank 1 Østlandet.

Hans_Olav_Wedvik_Hamar.jpg?mtime=20180110104027#asset:2073

Møbler en vekstvinner på nett

-I dag kan du få tak i absolutt alt på nett. Overraskende nok er den store vekstvinneren møbler, sier Wedvik.

Her ser vi en dobling av kjøp sammenlignet med tilsvarende periode og tall fra 2016. Bøker er en annen vekstvinner og har økt med hele 71,4 prosent.

Ser vi på de øvrige kategoriene, handles det mest klær og sko (10,7 prosent vekst), sportsutstyr (samme nivå som i 2017) og reiser på nett, men bestilling av reiser har en nedgang på 30 prosent. Tallene viser også at kategorien «annet» både er størst, og vokser mest.

Damene handler mest på nett

I 2016 handlet gutta mest på nett.  I 2017 har damene passert gutta med to prosentpoeng, og har en vekst på nesten 18 prosent. Gutta handler nesten like mye, men veksten er på kun 8,5 prosent. – Vi vet at menn handler mest sportsartikler og digitalt utstyr på nettet, men nå tar altså damene innpå med møbler, klær, sko og bøker, sier Wedvik.

Ikke bare har damene tatt igjen gutta, det ser også ut som den voksne generasjonen har våknet for alvor. Veksten i aldersgruppen 45-59 år er på hele 24 prosent. Det er fortsatt et stykke igjen til 18-29 og 30-44, men at netthandel også har blitt en greie for vokse, er det liten tvil om.

Vokser mer enn landsgjennomsnittet

Sammenlignet med en annen undersøkelse fra Kantar TNS, Connected Life studien 2017-18, vokser Innlandet mer enn landsgjennomsnittet når det gjelder netthandel. Denne undersøkelsen viser at landet i snitt har en vekst på seks prosent, mot Innlandets 13 prosent.

- Flere butikker i Innlandet bør nok vurdere å møte konkurransen fra den økte netthandelen ved selv å tilby sine varer på nettet, sier Wedvik.

Norge er for øvrig tidligere rangert som nummer to i verden på bruk av netthandel, kun slått av Sør-Korea.

Hør radiointervju med Wedvik på NRK Hedmark og Oppland

Forventningsundersøkelsen er utført av Kantar TNS for SpareBank 1 Østlandets konjunturbarometer1.no.

Den kartlegger: 1) Graden av optimisme blant bedrifter.

2) Folks tiltro til egen husholdnings- og landets økonomiske utsikter.

3) Handel på nett Et representativt utvalg på 1000 bedrifter og om lag 2000 forbrukere i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus ble intervjuet i slutten av november.