Øvre Romerike er ny norgesmester

Øvre Romerike har lenge vært norgesmester i befolkningsvekst. Nå er regionen også blitt norgesmester i nye arbeidsplasser.

Gründerne Frode Stig og Bent Georg Jaabæk flyttet i fjor logistikkselskapet Air Cargo Logistics med 15 ansatte fra Skedsmokorset til Ullensaker. De bidro dermed til at Øvre Romerike har skapt flest nye arbeidsplasser i Norge siden 2015.

- Vi ser en enorm vekst på Øvre Romerike. Vi flyttet hit etter at vi ferdigstilte vårt nye terminal- og kontorbygg i industriområdet i Dyrskuevegen på Kløfta. Vi er spesialister på flyfrakt av fersk laks, og vi jobber med flere nye forretningsideer relatert til fly, sier Jaabæk.

Flyplasser med økt betydning

Gründeren tror at oppsvinget i nye arbeidsplasser på Øvre Romerike har sammenheng med at flyplasser har fått enda større strategisk betydning.

- Vi ser på egen virksomhet at logistikk og vareflyt har fått økt betydning, og flyfrakt har sterk vekst. Netthandel spiser mer av flyselskapenes kapasitet. Kravstore forbrukere gjør at vi jobber med nye forretningsmuligheter for flyfrakt av levende sjømat. Flere selskaper, inkludert oss selv, lokaliserer lager, distribusjon, logistikk og kontor nærmere flyplassen.

Air Cargo Jaabaek
SPESIALIST PÅ FLYFRAKT: Bent Georg Jaabæk i Air Cargo Logistics har flyttet virksomheten nærmere Gardermoen på Øvre Romerike.

Fra innbyggere til arbeidsplasser

Fra 2015 til 2017 fikk Øvre Romerike 3.519 nye arbeidsplasser, som gir en samlet vekst på 8,5 prosent. Det er høyest i Norges sammenlignet med alle norske økonomiske regioner slik de defineres av Statistisk Sentralbyrå (se faktaboks om datagrunnlaget nederst i saken).

Øvre Romerike er norgesmester i befolkningsvekst gjennom hele perioden siden 2000. Men det er først de siste to årene at regionen har klatret helt til topps for nye arbeidsplasser. Tidligere har blant andre regionene Hitra/Frøya og Jæren ligget høyere på nye arbeidsplasser.

Diagrammer viser forskjeller

Forskjellene blir klarest ved å bruke en indeks til å sammenligne utviklingen i befolkning og arbeidsplasser for alle regionene i Oslo og Akershus fra 2000 til 2017.

For befolkning raser Øvre Romerike fra de andre allerede i 2001 og ender på en vekst på 46,7 prosent i 2017, foran Oslo med 31,4 prosent.

For nye arbeidsplasser ligger Øvre Romerike på førsteplass i 2001, men deretter havner ikke regionen på førsteplass igjen før i 2017, etter et hopp fra 2015.

Oslo ligger på desidert sisteplass for nye arbeidsplasser gjennom hele perioden, men har kommet seg litt de siste årene.

Analyse fra Østlandsforskning

Østlandsforskning har gjort en analyse av utviklingen i nye arbeidsplasser for Øvre Romerike og har kommet til følgende konklusjon:

«Gardermoens posisjon som knutepunkt for innenlandstrafikken, turister og forretningsreisende skaper grunnlag for betydelig aktivitetsvekst i regionen. Direkte bidro luftfartstjenester med 8,5 prosent av den samlede sysselsettingen i regionen, og inkludert tilgrensende næringer representerte luftfarten, transport-, lagring- og serveringstjenester 28,5 prosent av den samlede sysselsettingen i 2017. Sysselsettingsveksten er særlig sterk i kommunene Ullensaker og Nannestad.

Åpningen av Gardermobanen på slutten av 1990-tallet representerer et veiskille for befolkningsutviklingen på Øvre Romerike. Inntil åpningen av banen og utbyggingen ved Gardermoen hadde regionen en befolkningsvekst på linje med øvrige regioner på Østlandet. I tyveårsperioden fra 1998 til 2018 har regionen hatt en markert sterkere befolkningsvekst enn samtlige andre regioner på Østlandet. Dersom veksttakten opprettholdes vil befolkningen på Øvre Romerike ha fordoblet seg i perioden fra 1998 til 2023».

Det er nå det tar av

i001mma_Monica-Hoff-Mathisen-Youngstorget-HK-8131.jpg?mtime=20180619094743#asset:2250:singleImageSmall

Regiondirektør for SpareBank 1 Østlandets bedriftsmarked i Oslo og Akershus, Monica Hoff Mathisen, tror de neste 20 årene på Øvre Romerike blir enda mer spennende enn de foregående.

- Det har nå gått 20 år siden åpningen av den nye hovedflyplassen, og det passer fint å markere det med at Øvre Romerike er blitt best på nye arbeidsplasser i tillegg til nye innbyggere. Utviklingen på Øvre Romerike har på ingen måte nådd noe metningspunkt, men vil heller øke i styrke.

Vi forventer blant annet flere kompetansearbeidsplasser på Øvre Romerike slik som eksempelvis LHL-sykehuset. Det er fremdeles slik at de som jobber på Øvre Romerike har lavere utdanning enn gjennomsnittet i landet, men dette tror vi vil endres de neste 20 årene.

Dette er datagrunnlaget

SpareBank 1 Østlandet og Østlandsforskning har analysert utviklingen i nye arbeidsplasser for Øvre Romerike. Grunnlaget er SSBs statistikk for sysselsatte etter arbeidssted. Sammenligningen er gjort mellom økonomiske regioner slik de er definert av Statistisk Sentralbyrå . Øvre Romerike er ikke definert som én økonomisk region av SSB. I analysen er Øvre Romerike sammenlignet med resten av Norges regioner fordi det er den geografiske enheten innbyggerne på Øvre Romerike identifiserer seg med. Her består Øvre Romerike av kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.