Innlandets næringsliv i sterk vekst

Bedriftene i Innlandet har hatt en årlig omsetningsvekst på mellom 8 og 12 prosent de siste fem årene. Industri, varehandel, privat tjenesteyting og bygg og anlegg vokser mest, viser ny analyse.

Bildet av at det «står stille» i næringslivet i Innlandet stemmer dårlig overens med en ny analyse som SpareBank 1 Østlandet har fått utført av Østlandsforskning

Oversikten viser at næringslivet i Innlandet har opplevd betydelig vekst i omsetning de siste fem årene. Som helhet rapporterer bedriftene om en årsvekst på mellom 8 og 12 prosent i perioden fra 2012 til 2016, og nær samtlige regioner i Innlandet tok del i veksten. Den rapporterte veksten er klart høyest i Lillehammer-regionen.

Store bedrifter løfter samlet omsetning

Richard Heiberg

Analysen viser at de fem prosent største foretakene, til sammen 349 bedrifter, stod for over halvparten av veksten i omsetning de siste fem årene. - De store, etablerte bedriftene gir dermed viktige bidrag til å løfte samlet omsetning i næringslivet, sier konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet.

- Blant disse storbedriftene finner vi en gruppe selskaper som virker som lokomotiver i sin region ved å ha både sterk vekst i omsetning med solid lønnsomhet. Kombinasjonen av høy omsetningsvekst og solid lønnsomhet tyder på at bedriftene har både konkurranseevne og investeringskapasitet, sier Heiberg.

Størst vekst i industri, byggebransjen, privat tjenesteyting og varehandel

Den årlige omsetningsveksten drives av mange næringsgrener. Men industri, byggebransjen, privat tjenesteyting og varehandel utpeker seg særlig i Østlandsforsknings analyse. Data er hentet fra Næringslivsdatabase for Innlandet, som er utarbeidet av Østlandsforskning. Databasen inneholder informasjon om nær 7000 foretak i Hedmark og Oppland. Formålet med næringsdatabasen er blant annet å bidra til ny kunnskap om næringslivets evne til nyutvikling og omstilling. Grunnlagsmaterialet er regnskapsoppgaver for foretak med minst 1 million kroner i samlede driftsinntekter i 2016.

Se oversikten over Innlandets bedriftslokomotiver

Det var 440 foretak registrert hjemmehørende i Innlandet som omsatte for over 80 millioner kroner i 2016. Her gir vi et øyeblikksbilde av hvordan det har gått med Innlandets bedriftslokomotiver de siste årene. Du kan velge hvilke regioner du vil se nærmere på i menyen under. Listene er sortert alfabetisk.