Næringslivet vokser mest i Nord-Østerdal

Næringslivet i Nord-Østerdal har økt de årlige inntektene med gjennomsnittlig åtte prosent siden 2012. Det er høyest i Hedmark, foran Hamarregionen på sju prosent.

Vekstselskapet Duett, tidligere Daldata, er en god illustrasjon på den sterke oppturen i Nord-Østerdal. Duett har økt driftsinntektene fra 116 millioner kroner i 2012 til 155 millioner i 2016, som gir en inflasjonsjustert og gjennomsnittlig årlig vekst på fem prosent. 

Selv forklarer Duett den positive utviklingen blant annet med høy grad av innovasjon. Tidligere i år ble Duett det første økonomisystemet i Norge med helautomatisk bokføring. Utviklingen av innovasjonsarbeidet ledes fra et nedlagt gruvelager i fjellbygda Folldal. 

Innovasjon skapte opptur

- Vi tok utgangspunkt i at regnskapsførere brukte 60 prosent av tiden til å punche. I tillegg ville vi sikre løpende bokføring for å styrke regnskapet som styringsverktøy. Løsningen ble intelligent automatisk bokføring av inngående og utgående fakturaer og betalinger uten et eneste tastetrykk fra regnskapsførers side, sier administrerende direktør Bjørnar Håkensmoen i Duett.  

Det er særlig på lønnsomhet at Duett har imponert kraftig de siste årene med økt resultatmargin fra 18 prosent i 2012 til 25 prosent i 2016. Det vil si at hver fjerde tjente krone gikk til overskudd i fjor. 

Som IKT-bedrift er Duett en del av privat tjenesteyting, som sammen med bygg og anlegg og industri står bak den sterke veksten i næringslivet i Nord-Østerdal fra 2012 til 2016. IKT-næringen Nord-Østerdalsregionen har mange vellykkede små og mellomstore IKT-bedrifter. I SMB-segmentet har regionen om lag like høy omsetning i IKT-næringen som i regionene rundt Mjøsa, viser Østlandsforsknings analyse av næringslivet i Nord-Østerdal

Før måtte vi sende disketter med ny programvare til kunder i Oslo med toget fra Hjerkinn. Med dagens bredbåndslinjer og skytjenester spiller det ingen rolle hvor i verden du sitter med utviklingsarbeid. Siri Lutnæs Enget, Duett.

Blant tre ledende aktører

Økonomisystemet Duett er blant Norges tre ledende aktører, sammen med markedslederen Visma og Uni Micro. Resultatmarginen er kraftig forbedret siden Håkensmoen overtok som sjef i 2006. Tallene for 2017 vil vise fortsatt positiv utvikling.

- Våre ansatte fordeler seg i hovedsak på Tynset, Folldal, Elverum, Otta og Stjørdal, med Tynset som hovedkontor. Alt utviklingsarbeidet ledes av avdelingen i Folldal. Stabil, høyt kompetent og nyskapende arbeidskraft er vårt fremste konkurransefortrinn, sier Håkensmoen.

Duett 3
Utviklingsarbeidet i Duett ledes fra Folldal. På bildet er utviklingssjef Siri Lutnæs Enget og utvikler Terje Dalløkken. Foto: Geir Olav Slåen.

Søskenbarn startet i Folldal

Utviklingsavdelingen i Folldal stammer fra at selskapet opprinnelig ble startet av to søskenbarn i 1982.

- Søskenbarnet mitt Jarle Dalløkken hadde hatt en lederjobb i Landbruksdata i Oslo og hadde kommet tilbake til Folldal for å overta en gård. Jeg hadde studert matematikk og fysikk i Trondheim og ville helst bo, jobbe og spille fotball i Folldal. Vårt eneste alternativ for å få en kompetansekrevende arbeidsplass i Folldal, var å starte den sjøl, sier Terje Dalløkken, som fortsatt jobber som utvikler ved Duetts utviklingsavdeling i Folldal.

Størst blant de minste

Siri Lutnæs Enget har vært utviklingssjef siden 1995.

- Jeg begynte her i 1990 etter to år på Datahøgskolen i Oslo. Vår utviklingsavdeling har 25 ansatte hvorav 13 sitter her på Folldal. Jeg kjenner ikke til at det finnes et så stort utviklingsmiljø på en så liten plass noe annet sted i Norge. Vår suksess skyldes at vi kontinuerlig har hatt gode nøkkelpersoner på utviklingssiden, og da spiller det liten rolle om vi sitter i Oslo eller Folldal.    

Utviklingssjefen sier det er lettere å være IKT-bedrift i Folldal i dag enn tidligere.

- Før måtte vi sende disketter med ny programvare til kunder i Oslo med toget fra Hjerkinn. Med dagens bredbåndslinjer og skytjenester spiller det ingen rolle hvor i verden du sitter med utviklingsarbeid. Digital tilegnelse av kompetanse, ny teknologi og samarbeid via videokonferanser har gjort oss mer konkurransedyktige.

Foto: Geir Olav Slåen