Industribedriftene er vekstlokomotiver i Glåmdalen

Industribedriftene i regionen hatt en økt omsetning på om lag en milliard norske kroner de siste fem årene.

I den siste femårsperioden rapporterer næringslivet i Glåmdalen som helhet om moderat vekst, med store variasjoner mellom enkeltnæringene. Bygg- og anleggsnæringen rapporterer om sterk vekst i omsetning i perioden, og har de siste tre årene hatt en årlig veksttakt på 18,4 prosent. Industrien i Glåmdalsregionen gir viktige bidrag til verdiskapingen og i perioden fra 2012 til 2016 har industribedriftene hatt en økt omsetning på om lag en milliard norske kroner.

Glåmdalen har et bredt innslag av ulike tjenestenæringer, men i den siste femårsperioden hatt en nedgang i registrert omsetning innenfor privat tjenesteyting, og vi ser derfor en avmatning av omsetningsveksten etter 2014. En viktig forklaring på de siste års nedgang innenfor tjenesteytingen er endret registrering av omsetningen innad i Hedmark blant sentrale, tjenesteytende foretak.

Næringslivet i Glåmdalen tar del i en bred vekstprosess blant bedriftene i Innlandet. I Hedmark og Oppland som helhet, har bedriftene i de siste fem årene hatt en årlig vekst i omsetning på mellom 8 og 12 prosent. I perioden etter 2012 har de fem prosent største foretakene i Innlandet stått for over halvparten av veksten. Det er særlig industri, privat tjenesteyting og bygg- og anleggsbransjen som bidrar til omsetningsvekst.

Se oversikten over bedriftslokomotiver i de ulike regionene

Det var 440 foretak registrert hjemmehørende i Innlandet som omsatte for over 80 millioner kroner i fjor. I tabellen kan du se hvordan det har gått med Innlandets bedriftslokomotiver de siste årene. Du kan velge hvilke regioner du vil se nærmere på i menyen under. Listene over bedrifter er sortert alfabetisk.