Næringslivet i Lillehammer-regionen vokser mest i Innlandet

De siste fem årene har næringslivets omsetning i regionen vokst med hele 60 prosent.

Næringslivet i Lillehammer-regionen har de siste fem årene rapportert om sterk vekst i omsetningen, og bedrifter i ulike næringsgrener bidrar til den sterk veksten. I perioden mellom 2012 og 2016 har omsetningen blant bedriftene økt markert, og sentrale bedrifter som Gausdal Landhandleri og Eidsiva Bredbånd rapporterer om høy vekst i den siste treårsperioden.

Lillehammer-regionen har et variert næringsliv med viktige foretak innenfor både varehandel, reiseliv og industri. Samlet ga sterk utvikling blant bedriftene grunnlag for at næringslivets omsetning i regionen økte med nær 60 prosent i den siste femårsperioden.

Bedriftene tar del i en bredere omstillingsprosess i regionen, hvor enkeltbedrifter og næringsklynger oppnår svært høy vekst og solid lønnsomhet. Næringslivet i Hedmark og Oppland har de siste fem årene hatt en årlig vekst i omsetning på mellom 8 og 12 prosent. I denne perioden er det særlig de større bedriftene som har skapt vekst i omsetningen. I perioden fra 2012 til 2016 har de fem prosent største foretakene Innlandet stått bak over halvparten av veksten i omsetning.

Se oversikten over bedriftslokomotiver i de ulike regionene

Det var 440 foretak registrert hjemmehørende i Innlandet som omsatte for over 80 millioner kroner i fjor. I tabellen kan du se hvordan det har gått med Innlandets bedriftslokomotiver de siste årene. Du kan velge hvilke regioner du vil se nærmere på i menyen under. Listene over bedrifter er sortert alfabetisk.