Boligfrykten er avlyst i Innlandet

Hedmark hadde andre høyest vekst i boligprisene både siste år og siste kvartal, med Oppland på henholdsvis fjerde- og femteplass. Kun Østfold ligger foran Hedmark.

- Både Østfold og Hedmark kjennetegnes av relativt lave boligpriser og store befolkningsgrupper med relativt kort reiseavstand til Oslo-regionen. Vi ser at denne kombinasjonen kjennetegner alle stedene med høyest prisvekst siste år som Holmestrand, Hurum, Stange, Rygge, Askim, Røyken, Ringerike, Kongsvinger, Moss, Notodden og Fredrikstad, sier salgssjef Fredrick Hyggen Frilseth i EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS.

Fjernet siste frykt

Frilseth sier de nye tallene har fjernet siste rest av frykt for Innlandets boligmarked.

- For både Hedmark og Oppland var omsetningstiden i forrige kvartal tidenes laveste for fjerde kvartal, basert på Eiendom Norges fylkesboligprisstatistikk, som oppgir omsetningstall tilbake til 2008. Det tyder ikke på et boligmarked med faresignaler, sier Frilseth.

Forskjeller mellom Innlandet og storbyene

De norske boligprisene var 0,6 prosent lavere i fjerde kvartal enn i samme kvartal året før. Forrige gang med årlige nasjonale minustall var i første kvartal i 2014, og før det må vi tilbake til finanskrisen. Hedmark og Oppland fikk en årsvekst på henholdsvis 6,5 og 5,0 prosent i forrige kvartal. Frilseth sier at dagens nasjonale nedtur virker annerledes på Innlandet enn tidligere. 

- Både under finanskrisen og under den korte nedturen i 2013 var utslagene ganske like i Innlandet og i resten av landet. Denne gangen er det spesielt Oslo-regionen og flere av de største byområdene som opplever et større prisfall. Hedmark og Oppland har gått fra en unormalt høy tosifret årsvekst til en normalisering på rundt fem prosent. 

Finansieringstaket rammer storbyene

Frilseth har en teori om hvorfor flere av de største byområdene synker mest.

- Jeg tror at de nye reglene fra i fjor om at samlet gjeld normalt ikke kan overstige fem ganger samlet brutto årsinntekt, har hatt størst effekt i de større byområdene hvor boligprisene er høyest. Med Hedmark og Opplands mer moderate boligpriser stanger man sjeldnere i finansieringstaket. Riktignok er det høyere lønninger i storbyene, men forskjellene i lønninger er langt mindre enn for boligpriser. 

Prisvekst også i distriktene

Salgssjefen sier at siste års prisvekst ser ut til å omfatte også områder utenfor de større byene og kommunene.

- Det føres ikke prisstatistikk for mindre kommuner. Men ved å se på gjennomsnittstallene for fylkene og sammenligne med større kommuner med prisstatistikk, får vi et inntrykk av prisutviklingen i resten av fylkene. I Hedmark er det kun Stange og Kongsvinger blant de større kommunene som ligger over gjennomsnittet for Hedmark på årsvekst. For Oppland er det kun Gjøvik som ligger over på årsvekst

Fraflytting i utkantene

Frilseth tror ikke at prisvekst utenfor byene gir grunnlag for noen større optimisme på distriktenes vegne.

- Dessverre opplever vi at store deler av distriktene i Hedmark og Oppland opplever stor grad av fraflytting, og det bekreftes også av de foreløpige befolkningstallene for 2017. Forklaringen på prisvekst er nok i hovedsak at boligprisene allerede er lave, og kanskje til og med lavere enn teknisk verdi, sier Frilseth.

Chart
Chart
Chart Bolig
Chart Bolig