Bransjeanalyse for næringseiendom

Hvordan er utviklingen i næringseiendom og bolig/prosjektmarkedet i Innlandet, Oslo og Akershus? Se bransjeanalyse utarbeidet av SpareBank 1 Østlandet.

En rekke aktører innen eiendom har faste rapporter og analyser for Oslo og Akershus, men det har ikke vært laget en egen analyse for Innlandet før. Det har SpareBank 1 Østlandet nå gjort noe med.

Eiendom_Betten-og-Tom-Simon.jpg?mtime=20190523152042#asset:2616:singleImageSmall

Analysen omhandler bolig/prosjekteiendom og næringseiendom i bankens markedsområde i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. Store regionale forskjeller mellom hovedstadsregionen og Innlandsregionen gjør at analysen er delt opp i to kapitler, ett for hver av regionene.

- Analysen fanger opp trender, prognoser og utviklingstrekk i tillegg til fakta og statistikk for markedsområdet, forteller Tom Simon Joakimsen, fagansvarlig for næringseiendom og analytiker Daniel Betten i SpareBank 1 Østlandet (bildet).

Les analysen her

Kilder:

  • I Oslo og Akershus er det benyttet informasjon fra kjente aktører som Union, Pangea, Akershus Næringsmegling, DNB Næringsmegling med flere.
  • I Mjøsregionen har banken bygget datagrunnlag basert på dialog med Innlandet Næringsmegling, EiendomsMegler 1 og Eiendomsverdi, samt brukt intern kompetanse. I tillegg er det benyttet verktøy fra Prognosesenteret.