Halvårsoppdatering: Bransjeanalyse for næringseiendom og boligbygging

Hvordan er utviklingen innen næringseiendom og boligbygging på Østlandet i høst? ​Her får du fersk innsikt utarbeidet av SpareBank 1 Østlandet.

Analysen fanger opp de viktigste endringer og trender og er en oppdatering av vårens bransjeanalyse for næringseiendom og boligbygging.

Les høstens analyse her

Kort oppsummert:

  • Til tross for en nedgang i igangsettingstillatelser for boliger på landsbasis de neste par årene, skal det bygges mye i Akershus, spesielt i randsonene til Oslo.
  • I Brumunddal, hvor det har vært høy aktivitet over tid, har flere prosjekter blitt satt på vent.
  • Rekordhøy gjeldsbelastning i husholdningene kombinert med økte renter, gjeldsregister og forslag til innstramminger i boliglånsforskriften vil trolig bremse boligprisveksten.
  • Det ventes at kontorledigheten når bunnen i Oslo i 2020 på grunn av betydelig økning i kontorareal.
  • Den store økningen i hotellkapasiteten i Oslo har ført til redusert rombelegg og reduserte losjiinntekter.