Digitization 2781423 1920
Region Innlandet

ANALYSE: Varehandel og reiseliv topper i sosiale medier

Norske bedrifter har Europas største tilstedeværelse i sosiale medier, kun slått av Malta. En ny analyse gjort for SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer viser at bedrifter innen reiseliv og varehandel i størst grad tar i bruk sosiale medier.

Gjovik Panorama Redigert
Region Gjøvik

Bedriftene i Gjøvikregionen med 40 prosent omsetningsvekst

Særlig innen industri og varehandel opplever bedriftene stor vekst i omsetningen.

2316 4 Raufoss Og Lena Metall 2916
Region Innlandet

Bioøkonomi og teknologiindustri er Innlandets styrkepunkter

Innlandet har dobbelt så høy andel sysselsatte knyttet til bioøkonomi, og Gjøvikregionen har nesten tre ganger høyere andel sysselsatte innen teknologiindustri i forhold til landsgjennomsnittet.

Brumunddal Panorama Ny
Region Innlandet

De største selskapene løfter Innlandet

Næringslivet i Innlandet har de siste fem årene hatt en årlig vekst i omsetning på mellom 8 og 12 prosent. De fem prosent største foretakene i Innlandet har stått for over halvparten av veksten.

Duett 12
Region Nord-Østerdal

Digital vekst i fjellregionen

Nord-Østerdalsregionen har mange vellykkede små og mellomstore IKT-bedrifter. I SMB-segmentet har regionen om lag like høy omsetning i IKT-næringen som i regionene rundt Mjøsa.

Spnk1 Kjtrbrmt Trysil Horisont 1
Region Sør-Østerdal

En offensiv reiselivsregion

Trysil er med sine nær 7000 innbyggere et av de ledende vintersportsstedene i Nord-Europa med 1,1 millioner gjestedøgn og 800 millioner kroner i privat turistkonsum.

Kraftmast
Region Gjøvik

Forsker på "mønstermaster" i aluminium

RAUFOSS: Hydal Aluminium Profiler og SINTEF Raufoss Manufacturing leder et prosjekt der målet er å utvikle nye kraftmaster i aluminium til høyspentnettet.

2 Eon 1570
Region Hamar

Fra bondehovedstad til spillby

I Hamarregionen finnes mange mindre IT-bedrifter som utvikler løsninger som tar i bruk verdensledende teknologi. Etablering av et utviklingssenter for virtualisering gir utviklingsmiljøene ny tyngde.

Tretopphytter 4
Region Innlandet

Hedmark-bedrifter på Europa-toppen i sosiale medier

Bedrifter i Hedmark ligger helt i Europa-toppen i bruk av sosiale medier, viser en ny analyse fra SpareBank 1 Østlandet konjunkturbarometer. Tretopphyttene AS i Ringsaker gir sosiale medier mye av æren for bedriftens suksess.

7893891882 7Bb17E3416 Z
Region Sør-Østerdal

Høy omsetningsvekst i varehandel i Sør-Østerdalen

Varehandelsbedriftene hadde en vekst i omsetning på 9,2 prosent i regionen fra 2012 til 2016.

Kongsvinger Ny
Region Kongsvinger

Industribedriftene er vekstlokomotiver i Glåmdalen

Industribedriftene i regionen hatt en økt omsetning på om lag en milliard norske kroner de siste fem årene.

Dsc1374 Feral Provebilder
Region Kongsvinger

Industriregion mot strømmen

Kongsvingerregionen har en mangfoldig fastlandsindustri med bedrifter med en bred markedsorientering og variert teknologiorientering.

Innlandet 2030 1
Region Innlandet

Innlandet 2030 – vekst fra dagens sterke næringer eller bygge nye?

Om vi får en sterkere global klimaavtale og hvordan Norge takler omstilling fra olje og gass er to store usikkerheter i vår tid. Utfallene vil påvirke næringsutviklingen i Innlandet mye.

4 Raufoss Tecno 5409
Region Innlandet

Innlandet på andreplass i vekst i forskning og utvikling

Forskning og utvikling i Innlandet er knyttet til teknologiindustri og bioøkonomi. Mye av forskningen skjer i klynger.

3634 4 8403 Web
Region Østlandet

Klimainnovasjon i hver tredje bedrift

Nær 10 000 av 30 000 bedrifter i Oslo, Akershus og Innlandet har gjennomført innovasjon i egen bedrift på grunn av klimaendringer. Bedrifter i landbruksnæringene har klart størst andel av klimainnovatører, mens reiseliv har klart færrest.

Klimakuer Ingress Konjunktur
Region Hamar

Klimakyr skal slippe ut mindre metangass

Avls- og genetikkselskapet Geno skal utvikle "klimakyr" som raper 20 prosent mindre metangass. Hele 59 prosent av bedriftene på Østlandet vurderer klima- og miljøarbeid som strategisk viktig, viser ny undersøkelse i SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer.

2 Ydalir 49224
Region Østlandet

Kundene driver miljøsatsing i næringslivet

Hele seks av ti bedrifter på Østlandet oppgir at miljø- og klimaarbeid er strategisk viktig. 94 prosent av bedriftene har gjennomført ett eller flere miljøtiltak de siste tre årene. Krav fra kunder, kombinert med bedriftenes vurdering av eget samfunnsansvar, motiverer til miljøarbeidet.

3 Sintef 3 D Print 1813
Region Gjøvik

Langt framme innen digitalisert vareproduksjon

I Gjøvikregionen utvikler forsknings- og industrimiljøene fremtidens prosessteknologi for vareproduksjon. Kompetansemiljøene innen digital vareproduksjon er ledende både nasjonalt og globalt.

Konjunkturer September
Region Innlandet

Moderate vekstutsikter, fortsatt fall i arbeidsledigheten

Næringslivet i Innlandet forventer moderat produksjonsvekst de neste seks månedene på linje med utviklingen nasjonalt. Arbeidsledigheten i regionen har falt gjennom hele 2017.

File Garmo Stavkirke
Region Lillehammer

Næringslivet i Lillehammer-regionen vokser mest i Innlandet

De siste fem årene har næringslivets omsetning i regionen vokst med hele 60 prosent.

Duett 19
Region Nord-Østerdal

Næringslivet vokser mest i Nord-Østerdal

Næringslivet i Nord-Østerdal har økt de årlige inntektene med gjennomsnittlig åtte prosent siden 2012. Det er høyest i Hedmark, foran Hamarregionen på sju prosent.

Tynset Redigert
Region Nord-Østerdal

Omsetningsvekst i bedriftene Nord-Østerdalen på nivå med resten av Innlandet

Særlig bygg og anlegg, industri og tjenesteyting bidrar til omsetningsvekst i regionen.

Illustrasjonsbilde Konjunkturer
Region Innlandet

Positiv utvikling i økonomien

ANALYSE: Næringslivet i Innlandet rapporterer om økt aktivitet i første halvår av 2017 og forventer videre vekst i produksjonen de neste tre månedene.

Innlandet 2030 3
Region Innlandet

Scenario 1: Skogene synger

Skogene synger er historien om et Norge som i 2030 er en del av en verden der det har blitt en felles enighet om en ambisiøs klimaavtale.

Innlandet 2030 4
Region Innlandet

Scenario 2: Destinasjon Innlandet

Destinasjon Innlandet er en fortelling om et Norge som har klart omstillingen fra olje og gass, men der klimaavtalen har latt vente på seg. Alle land finner sine egne løsninger.

Innlandet 2030 5
Region Innlandet

Scenario 3: Kreative Innlandet

​Kreative Innlandet er en fortelling uten klimaavtale, og der Norge ikke har klart omstillingen fra oljenæringa.

Innlandet 2030 2
Region Innlandet

Scenario 4: Blomstrende Innlandet

Blomstrende Innlandet er en fortelling om Norge som har sluttet seg til en ambisiøs klimaavtale, men der vi fortsatt ikke har klart omstillingen fra oljenæringa.

File Garmo Stavkirke
Region Lillehammer

Sterkt kulturbasert næringsliv

Lillehammer-regionen har et sterkt miljø for kulturbasert næringsliv, med ledende museer, festivaler og idrettsarrangementer.

Bybilde Hamar
Region Hamar

Stor vekst i næringslivet på Hedmarken

En sterk utvikling i eiendomsbransjen bidrar til økt omsetning og har ringvirkninger for bygg- og anleggsbransjen i regionen for øvrig.

Lena Metall
Region Gjøvik

Vil erobre Norden med kraftledningsstolper i aluminium

RAUFOSS/BILITT: Kreativiteten blomstrer i metallindustrien på Toten. Nytenkning og godt samarbeid har banet vegen for nye kraftledningsstolper i aluminium. Lena Metall håper nå på tredobbel omsetning.