Forsker på "mønstermaster" i aluminium

RAUFOSS: Hydal Aluminium Profiler og SINTEF Raufoss Manufacturing leder et prosjekt der målet er å utvikle nye kraftmaster i aluminium til høyspentnettet.

Geometrien til dagens stålmaster, såkalte monstermaster, har vært nærmest uendra i 50 år, og Statnett ser behov for billigere og sikrere løsninger som kan bygges raskere. Når det skal settes opp ei kraftmast i stål går det med 12 helikopterturer for å frakte alle modulene. 

Lettere konstruksjoner kan senke kostnadene ved transport og montering. Forskningsprosjektet skal finne ut om de tunge stålmastene kan erstattes med master i aluminium, og om effektiv utnyttelse av aluminium kan redusere antall helikopterturer fra tolv til fem. 

Kan flytte produksjon hjem fra lavkostland

3 Dprint Monstermast
MODELL: Denne 3D-printa modellen viser hvordan masta kan se ut.

- Halvvegs i prosjektet ser det veldig lovende ut, forteller seniorforsker Tore Tryland ved SINTEF Raufoss Manufacturing. Prosjektet jobber med å utvikle store moduler med så lav vekt at helikopteret kan sette ned en modul oppå den forrige uten personell oppe i masta. Denne måten å tenke modul og montasje på har aldri vært gjort før. 

Hvis prosjektet lykkes, kan høyspentmaster basert på sveiste moduler i aluminium erstatte stålprofiler fra lavkostland. Det kan legge grunnlag for å flytte produksjon tilbake til Norge.

- Prisen må være konkurransedyktig til slutt. Kostnadene med aluminium er høyere, men et smart design sparer mye vekt sammenlignet med dagens løsning i stål. Når vekta går ned, kan mer effektiv montasje kompensere for høyere materialpris, forklarer Tryland.

Arena for industriell nyskapning

2316 4 Raufoss Og Lena Metall 2817
TILRETTELEGGER: Mette Foss Dalseg i TotAl-gruppen. (Foto: ricardofoto.no)

Dersom prosjektet lykkes, kan aluminiumsbedriftene i TotAl-gruppen sette resultatet ut i livet. De har både kompetanse og produksjonskapasitet.

- Et viktig satsingsområde for TotAl-gruppen framover er nettopp å legge til rette for industriell vekst og nyskapning blant de mange små og mellomstore bedriftene i nettverket. For å nå dette målet har TotAl-gruppen skilt ut sine innovasjonsaktiviteter og slått dem sammen med Ko-Aks, som har skiftet navn til Total Innovation. TI skal være en arena for industriell nyskapning, sier daglig leder Mette Foss Dalseg.