Digitalisering Landbruk
Region Innlandet

Bønder på produktivitetstoppen

Norske bønder ligger på tredjeplass i økt produktivitet blant alle norske hovednæringer siste ti år. En digital landbruksrevolusjon kan øke produktiviteten ytterligere de neste årene.

Duett 12
Region Nord-Østerdal

Digital vekst i fjellregionen

Nord-Østerdalsregionen har mange vellykkede små og mellomstore IKT-bedrifter. I SMB-segmentet har regionen om lag like høy omsetning i IKT-næringen som i regionene rundt Mjøsa.

Digitization 2781423 1920
Region Innlandet

Digitalisering gir nye muligheter i Innlandet

LEDER:"Digitaliseringen skaper både muligheter og utfordringer. Den endrer konkurransevilkårene i ulike markeder og åpner for nye regionale rammevilkår."

Spnk1 Kjtrbrmt Trysil Horisont 1
Region Sør-Østerdal

En offensiv reiselivsregion

Trysil er med sine nær 7000 innbyggere et av de ledende vintersportsstedene i Nord-Europa med 1,1 millioner gjestedøgn og 800 millioner kroner i privat turistkonsum.

2316 3 Brunbjorn Vinstra 2277
Region Lillehammer

Fibereventyret

VINSTRA/LILLEHAMMER: Bedriften Brunbjørn har suksess med å bygge ut fiber til folk over hele landet. Den unge bedriften med 30 ansatte omsatte i fjor for 50 millioner kroner, i år for enda mer.

2 Eon 1570
Region Hamar

Fra bondehovedstad til spillby

I Hamarregionen finnes mange mindre IT-bedrifter som utvikler løsninger som tar i bruk verdensledende teknologi. Etablering av et utviklingssenter for virtualisering gir utviklingsmiljøene ny tyngde.

3 Sintef 3 D Print 1764
Region Gjøvik

Gjøvikregionen overgår Norge

Samlet steg omsetningen blant industribedriftene i Gjøvikregionen med 6,7 prosent i fjor, mot en nedgang på 6,8 prosent for industrien i Norge. Nå tar industriklyngen del i en industriell revolusjon.

2 Eon 1613
Region Hamar

Hamarregionen størst på IKT i Innlandet

37 prosent av all IKT-omsetningen i Innlandet er i Hamarregionen, foran Lillehammer-regionen med 31 prosent. En ledende posisjon nasjonalt innen AR- og VR-teknologi skal sikre sterk IKT-vekst.

Duett 7
Region Innlandet

IKT-bedriftene i Innlandet slår Norge på omsetningsvekst

Fra 2015 til 2016 steg omsetningen i IKT-bedriftene i Innlandet med 14 prosent, mot en nedgang på sju prosent på landsbasis. Digitalisering har gjort det lettere å drive IKT-utvikling i distriktene.

2 Eon 1570
Region Innlandet

IKT-næringen er en vekstsektor i Innlandet

IKT-bedriftene i Innlandet rapporterer om høy omsetningsvekst den siste femårsperioden, og er Innlandets vekstsektor.

Lip 13
Region Lillehammer

IKT-næringen løfter Lillehammer-regionen

IKT-næringen i Lillehammer-regionen nærmer seg førsteplass i Innlandet grunnet mye høyere veksttakt enn Hamarregionen. Digitalisering bidro til at to filmkomponister flyttet fra Oslo til Lillehammer.

Dsc1374 Feral Provebilder
Region Kongsvinger

Industriregion mot strømmen

Kongsvingerregionen har en mangfoldig fastlandsindustri med bedrifter med en bred markedsorientering og variert teknologiorientering.

3 Sintef 3 D Print 1813
Region Gjøvik

Langt framme innen digitalisert vareproduksjon

I Gjøvikregionen utvikler forsknings- og industrimiljøene fremtidens prosessteknologi for vareproduksjon. Kompetansemiljøene innen digital vareproduksjon er ledende både nasjonalt og globalt.

Duett 19
Region Nord-Østerdal

Næringslivet vokser mest i Nord-Østerdal

Næringslivet i Nord-Østerdal har økt de årlige inntektene med gjennomsnittlig åtte prosent siden 2012. Det er høyest i Hedmark, foran Hamarregionen på sju prosent.