Fibereventyret

VINSTRA/LILLEHAMMER: Bedriften Brunbjørn har suksess med å bygge ut fiber til folk over hele landet. Den unge bedriften med 30 ansatte omsatte i fjor for 50 millioner kroner, i år for enda mer.

Telekommunikasjonsmontør Truls Sveen.De er høyt og lavt, der de trekker og strekker, graver og monterer. Karene fra Brunbjørn har satt sitt preg på flere boligområder på Vinstra i Gudbrandsdalen de siste månedene. På oppdrag for Gudbrandsdal Energi bygger Brunbjørn ut fiber til over 600 husstander her. Og de blir nok ikke arbeidsledige med det første.

– Markedet for tjenester innen telekommunikasjon er nærmest evigvarende, tror gründer og daglig leder Amund Holberg.

Telekommunikasjonsmontør Truls Sveen arbeider i høgt tempo sammen med fire andre montører. De legger fiber i lufta langs det eksisterende strømnettet i Øvre Vinstra. Oppe i kraftstoplene kan de montere mer enn 1000 meter fiber på en dag. 

– Miljøet er godt, og vi har det moro på jobb! Jeg setter pris på at arbeidet er variert. Det er godt å bruke kroppen og være sliten etter arbeidsdagen, sier Sveen (bildet).

Fra Lillehammer til hele Norge

2316 3 Brunbjorn Vinstra 2271
SOM SUGERØR: Hver husstand får hvert sitt tynne rør inn i veggen, som fiberen senere blåses gjennom og inn til huset.

Samtidig graves det grøfter til fiber i Toksefeltet, et boligområde lenger opp i dalsida ovenfor Vinstra sentrum. I grøfta her legges fiberen i et rørsystem, forklarer prosjektleder Simen Grue.

- Det ser ut som ei pakke med sugerør. Rørpakka består av mange mindre rør inni et multirørsystem. Hvert enkelt bolighus får et lite rør, og når de er kobla til systemet så blåser vi fiberen inn til huset gjennom røret, forteller Grue.

I en skjøteboks på husveggen blir fiberen utenfra kobla sammen med en innendørs fiberkabel som leder fram til en fiberkonverter. Fra fiberkonverteren føres signalene til hjemmesentralen. 

Ting skjer fort, og Simen Grue synes fiberutbygging er spennende å være med på. Oppdraget her i Gudbrandsdalen er bare ett av mange for det unge firmaet. Brunbjørn har hovedkontor på Lillehammer, men jobber med prosjekter både på Østlandet, Vestlandet og i Nord-Norge.

Alt som kan digitaliseres blir digitalisert. Internett er blitt en ny infrastruktur som alle må ha en god tilgang til.
Brunbjorn Simen Grue Og Magne Bjerke
VED FIBERGRØFTA: Prosjektleder Simen Grue (til venstre) og anleggsleder Magne Bjerke på utbyggingsområdet i Toksefeltet på Vinstra.

Fakta om Brunbjørn

 • Etablert i 2013 med hovedkontor på Lillehammer.
 • 30 ansatte, omsatte for 50 mill. kr. i 2015.
 • Kjernevirksomhet: Telekommunikasjon og elektro.
 • Totalentreprenør med hele Norge som virksomhetsområde.
 • Hovedkunder: Mindre energiverk.
 • Spisskompetanse: Utbygging av fiberinfrastruktur, særlig fiber til hjemmet (FTH).

Stor samfunnsøkonomisk betydning

Rolf Rotnes3
VIKTIG INFRASTRUKTUR: Daglig leder Rolf Røtnes i Samfunnsøkonomisk sier tilgang til internett er av stor betydning.

Bredbåndsutbygging skjøt fart i Norge på midten av 1990-tallet og har siden vokst kraftig. Bredbånd har gått fra å være «kjekt å ha» til å bli sidestilt med grunnleggende infrastruktur som veg, jernbane, kloakk og strøm.

Digitaliseringen av samfunnet vil med sikkerhet øke i årene framover, slår Samfunnsøkonomisk analyse fast i sine framtidsscenarier for Innlandet 2030. Dermed øker behovet for gode bredbåndstjenester.

- Etter at world wide web ble lagt ut til fri bruk i 1993, har utviklingen bare gått en veg. Alt som kan digitaliseres blir digitalisert. Internett er blitt en ny infrastruktur som alle må ha en god tilgang til. Nettutbygging bidrar til at kostnaden ved alle former for kommunikasjon og formidling faller betydelig hvert år. Dette gjør at den samfunnsøkonomiske betydningen av bedre tilgang til internett er meget stor, sier Rolf Røtnes, daglig leder i Samfunnsøkonomisk analyse.

Internettets motorveg

Overføringskapasiteten i bredbånd har vært en flaskehals, men med fiber er ikke dette lenger noe stort problem. Fiber har tilnærmet ubegrenset kapasitet og opplasting går like raskt som nedlasting. 

- Som for all infrastruktur er kapasiteten avgjørende for at alle skal kunne komme fram. Når mange får bil, må vegkapasiteten øke for effektiv trafikkavvikling. Fiber er internettets motorveg. Fibernettutbyggerne er nettets anleggsentreprenører. Inntil alle får tilgang til fiber, vil fibernettutbyggere ha en blomstrende framtid. Deretter blir det vedlikeholdsinvesteringer som gjelder, sier Rolf Røtnes i Samfunnsøkonomisk analyse.

Det er mange aktører på markedet som bygger ut fiber, og enkelte steder er konkurransen beinhard. I 2015 ble det ifølge Statistisk sentralbyrå omsatt for over 72 milliarder kroner i telekommunikasjonssektoren. Brunbjørn på Lillehammer tar en liten bit av kaka. Bedriften har funnet sin nisje som totalentreprenør innen fiberutbygging. Kjernekundene er mindre energiverk over hele landet. En av de viktigste kundene er Eidsiva Bredbånd. Deres satsing på bredbånd i Innlandet er en av årsakene til Brunbjørns opprinnelse.

2316 3 Brunbjorn Vinstra 2451
GODT HUMØR: Smilet sitter løst hos Janusz Sudol og Jarek Chrzanowski. De polske arbeiderne graver ned fiber langs eksisterende trasé med kabelgrøfter i Toksefeltet på Vinstra.

Komplekse prosjekter

- Vi jobber helst i kontrakter der vi står for engineering, prosjektledelse, innkjøp og dokumentasjonsflyt. Vi er rigga for å levere et produkt som er ferdig til kunden, så kunden slipper å bearbeide det. Det er den største fordelen vår, og den største forskjellen fra andre, sier daglig leder og gründer Amund Holberg.

Sammen med samarbeidspartner og medeier Oppland elektro, kan Brunbjørn gjennomføre komplekse prosjekter og gjøre energiarbeid i strømnettet for kundene, i tillegg til å bygge ut fiber.

Potensialet innen telekommunikasjon er stort, og Amund Holberg tror markedet for tjenester i sektoren er nærmest evigvarende. Han mener i likhet med Samfunnsøkonomisk analyse at fiberutbygging etter noen år vil gå over til drift, vedlikehold, ombygging og reinvestering.

Positiv utvikling mot 2030

Amund Holberg, daglig leder i Brunbjørn.Brunbjørn er en suksesshistorie. Bedriften ble etablert i 2013 og teller i dag allerede 30 ansatte. De har hatt en eventyrlig vekst. I 2015 omsatte de for nær 50 millioner kroner, i 2016 blir det enda mer. Men Amund Holberg legger ikke skjul på at den raske veksten til tider har vært krevende. I tillegg er markedet tøft, det er press fra utenlandske aktører og utfordrende å få tak i fagarbeidere.

Likevel ser han for seg en fortsatt positiv utvikling for bedriften, med en vekst som ikke går fullt så fort de kommende årene. Holberg mener det er en fordel å være liten i en bransje i rask utvikling. Mindre bedrifter som Brunbjørn snur seg kjappere enn store og tunge organisasjoner. - Når du virkelig brenner for noe og har trua på det, så går alt an bare du har en god plan for det, sier Holberg.

I framtida tror han blant annet at mer automatisering og roboter vil prege telekommunikasjonssektoren.

Se hva Amund Holberg tenker om utviklinga i bransjen i åra framover:

Noen fakta om fiber

 • Fiberoptikk overfører datasignaler ved hjelp av lys i lysets hastighet.
 • Fiber er bredbånd med tilnærmet ubegrensa kapasitet.
 • Hver husstand får et eget rør med fiber, kapasiteten deles ikke med naboen.
 • Opplasting går like raskt som nedlasting.
 • Linja er svært stabil.