Bonder Klima Og Miljohelter
Region Hamar

Bønder er klima- og miljøhelter

83 prosent av bedriftene innenfor jord- og skogbruk vurderer klima- og miljøarbeid som strategisk viktig, mot 59 prosent for samlet næringsliv på Østlandet. Bøndene er miljøheltene i klimakampen, viser miljøundersøkelse gjort for SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer.

2 Ydalir 9513
Region Sør-Østerdal

Bygger klimanøytralt på hjemmebane

Færre selskaper i byggebransjen på Østlandet vurderer miljø- og klimaarbeid som strategisk viktig enn for næringslivet samlet. Det klimanøytrale Ydalir-prosjektet i Elverum vil bidra til styrket miljøsatsing i eiendomssektoren.

3634 4 8260
Region Kongsvinger

Gleder seg over miljøbølge

Nyetablerte Nordisk Massivtre rir på en bølge av økt etterspørsel etter miljøvennlig massivtre i norske byggeprosjekter. Kunder har den overlegent største innflytelsen på østlandsbedrifters miljøsatsing, viser ny undersøkelse gjort for SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer.

Utleiesenteret Topp
Region Øvre Romerike

Kledde kontoret med solceller

Utvikling og bruk av fornybar energi er det minst vanlige miljøtiltaket blant bedrifter på Østlandet, viser en fersk miljøundersøkelse gjort for SpareBank 1 Østlandet. Utleiesenteret i Nannestad har gått motstrøms med solcellepanel og flisfyringsanlegg.

3634 4 8403 Web
Region Østlandet

Klimainnovasjon i hver tredje bedrift

Nær 10 000 av 30 000 bedrifter i Oslo, Akershus og Innlandet har gjennomført innovasjon i egen bedrift på grunn av klimaendringer. Bedrifter i landbruksnæringene har klart størst andel av klimainnovatører, mens reiseliv har klart færrest.

Klimakuer Ingress Konjunktur
Region Hamar

Klimakyr skal slippe ut mindre metangass

Avls- og genetikkselskapet Geno skal utvikle "klimakyr" som raper 20 prosent mindre metangass. Hele 59 prosent av bedriftene på Østlandet vurderer klima- og miljøarbeid som strategisk viktig, viser ny undersøkelse i SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer.

3634 6 8740
Region Nedre Romerike

Miljøhelt med flisespikkeri

Med et flisfyringsanlegg har kornbonde og entreprenør Nicolai Jakhelln redusert CO2-utslipp til oppvarming med 95 prosent. Bøndene er miljøheltene i klimakampen, viser en ny miljøundersøkelse gjort for SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer.

Fias Ingress
Region Nord-Østerdal

Næringslivet er best på avfallshåndtering

Bedre avfallshåndtering er det mest populære miljøtiltaket for bedrifter på Østlandet. Hele 78 prosent av alle bedrifter i Oslo, Akershus og Innlandet har gjennomført miljøtiltak for å oppnå bedre avfallshåndtering, viser en ny undersøkelse fra SpareBank 1 Østlandet.

Lena Metall Ingress Final
Region Gjøvik

Ser langt etter kreosotforbud

Lena Metall utviklet miljøvennlige kraftledningsstolper i aluminium med forventning om et forbud mot kreosotstolper fra 2018. Så fikk Norge et unntak fra EU-direktivet til 2023.