Næringsanalyse Lillehammerregionen

Lillehammerregionens styrkepunkter er relatert til reiseliv og kultur. Men innen reiseliv er utviklingen i antall arbeidsplasser svakere enn landet ellers.

Lillehammerregionen har en relativt sterk reiselivsnæring, men som har hatt en svakere utvikling i antall arbeidsplasser sammenlignet med landet ellers de siste ti årene. Dette er et tegn på at Lillehammerregionen taper i konkurransen om turistene, noe som kan ha en sammenheng med at destinasjoner som Sjusjøen i Ringsaker har et stort innslag av hytter og mindre overnattingsvirksomhet. Typiske kulturnæringer og sport- og fritidsvirksomheter med potensielt gunstige koblinger til reiseliv er også sterke i Lillehammerregionen, for eksempel muséet på Maihaugen.

Lillehammer-regionens styrkeposisjoner fordelt på ulike næringer. Sysselsettingsandel.

14 Lillehammer Andel
Forklaring: Sysselsettingsandel i Lillehammer-regionen (oransje) sammenlignet med Norge for øvrig (mørk blå) og Oslo (lys blå).

Gjennomsnittlig årlig sysselsettingsvekst, 2008-2015

14 Lillehammer Vekst
14 Lillehammer Vekst


Grafene nedenfor viser endring siste år og status siste år for verdiskapning og sysselsetting i Lillehammer-regionen. Tallene vil avvike noe fra grafen ovenfor, som viser en utvikling over tid.