Næringsanalyse Østerdalen

Skogbruk og trelast- og trevareindustri står særlig sterkt i Østerdalen. Flere store trevareprodusenter har sin base og produksjon her.

Store naturressurser danner et godt utgangspunkt for utvinning av skog og bearbeiding av trelast og trevarer. Flere store trevareprodusenter har sin base og produksjon i Østerdalen. Eksempelvis Alvdal Skurlag, Moelven Østerdalsbruket og Moelven Trysil. 

I tillegg har Østerdalen en relativt høy andel arbeidsplasser innenfor næringsmiddelindustri og landbruk. Kjente merkenavn som Gilde, Prior, Toro og Synnøve Finden har alle viktige produksjonsanlegg i regionen. Samlet sett er bioøkonomi en styrkeposisjon, men produktivitetsutviklingen har medført at sysselsettingen har sunket de senere årene.

Østerdalens styrkeposisjoner fordelt på ulike næringer. Sysselsettingsandel.

12 Ysterdalen Andel
Forklaring: Sysselsettingsandel i Østerdalen (oransje) sammenlignet med Norge for øvrig (mørk blå) og Oslo (lys blå).

Gjennomsnittlig årlig sysselsettingsvekst, 2008-2015

12 Ysterdalen Vekst
Forklaring: Sysselsettingsvekst i Østerdalen (oransje) sammenlignet med Norge for øvrig (mørk blå) og Oslo (lys blå).


Grafene nedenfor viser endring siste år og status siste år for verdiskapning og sysselsetting i Østerdalen.
Tallene vil avvike noe fra grafen ovenfor, som viser en utvikling over tid.