Næringsanalyse Glåmdalen

Glåmdalen har betydelig næringsvirksomhet knyttet til skogressursene sine. Regionen er særlig sterk på produksjon av innsatsvarer til bygg- og anleggssektoren.

For eksempel har sponplateprodusenten Forestia sitt hovedkontor på Braskereidfoss. Næringen har henholdsvis ti og seks ganger høyere andel arbeidsplasser innenfor skogbruk og trelast- og trevareindustri sammenlignet med resten av landet. Produktivitetsutviklingen har redusert antall arbeidsplasser i næringen de siste tiårene, men samtidig styrket næringens posisjon. Som de øvrige regionene i Innlandet, har også Glåmdalen en relativt høy andel arbeidsplasser innenfor landbruk.

Glåmdalens styrkeposisjoner fordelt på ulike næringer. Sysselsettingsandel.

10 Glaemdalen Andel
Forklaring: Sysselsettingsandel i Glåmdalen (oransje) sammenlignet med Norge for øvrig (mørk blå) og Oslo (lys blå).

Gjennomsnittlig årlig sysselsettingsvekst, 2008-2015

10 Glaemdalen Vekst
Forklaring: Sysselsettingsvekst i Glåmdalen (oransje) sammenlignet med Norge for øvrig (mørk blå) og Oslo (lys blå).


Grafene nedenfor viser endring siste år og status siste år for verdiskapning og sysselsetting i Glåmdalen. 
Tallene vil avvike noe fra grafen ovenfor, som viser en utvikling over tid.