Dsc1516 Feral Provebilder
Region Innlandet

Bedriftene forventer mer lønnsomhet i 2018

Næringslivet i Hedmark og Oppland forventer økt lønnsomhet, men vil ikke øke bemanning og investeringer mye. Blant forbrukerne svarer åtte av ti i Hedmark og Oppland at de tror husstandens økonomi enten blir bedre eller som før det kommende året.

3634 4 8364 Web
Region Østlandet

Høyere produksjonsvekst i næringslivet

Produksjonsveksten har økt gjennom sommeren 2018, og næringslivet forventer en produksjonsvekst tilsvarende 3 prosent vekst på årsbasis. Moderat produksjonsvekst gir fortsatt fallende ledighet på Østlandet. Reiselivsnæringen, bygg- og anlegg skaper sysselsettingsvekst i regionene.

Tastatur Hender
Region Innlandet

I 2017 netthandla kvinner for første gang mer enn menn

Nordmenn handler mer på nett enn noen gang. Og Innlandet er intet unntak. Sammenlignet med i 2016 var det en vekst på 13 prosent i 2017, og damene handler nå mer enn gutta.

Borsen
Region Østlandet

Kan det bli et børskrakk?

Den siste tida har vi kunnet lese i avisene at børsene raser verden over. Hva er det som foregår, og kan det bli et krakk? Sjefsøkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 og finansforvalter Runar Hauge i SpareBank 1 Østlandet forklarer.

Konjunkturer September
Region Innlandet

Moderate vekstutsikter, fortsatt fall i arbeidsledigheten

Næringslivet i Innlandet forventer moderat produksjonsvekst de neste seks månedene på linje med utviklingen nasjonalt. Arbeidsledigheten i regionen har falt gjennom hele 2017.

Illustrasjonsbilde Konjunkturer
Region Innlandet

Positiv utvikling i økonomien

ANALYSE: Næringslivet i Innlandet rapporterer om økt aktivitet i første halvår av 2017 og forventer videre vekst i produksjonen de neste tre månedene.