Bygger Hamar til storby

HAMAR: Monica Haugan og Utstillingsplassen Eiendom har bidratt til høy befolkningsvekst i Hamar med 363 nye sentrumsboliger de siste årene. Nå ønsker ordføreren 12.500 flere innbyggere innen 2040.

Monica Haugan er Hamars nye Mrs. Sentrum som ny hovedeier og styreleder i Utstillingsplassen Eiendom, som er Innlandets største eiendomsselskap. Hamar kommune har hatt relativt høy befolkningsvekst de siste årene. Det er mye takket være at Utstillingsplassen har bygget mange nye sentrumsboliger. Haugan har overtatt som styreleder etter et generasjonsskifte i familieselskapet Haugans Hus, som er hovedeier i Utstillingsplassen Eiendom.

- Selv om jeg nå er både finanssjef og styreleder i selskapet, blir jeg av familiære årsaker boende i Oslo, med hytte på Budor i Løten. Selskapets strategi og kultur ligger fast, med blant annet et ønske om å forbli et selskap med hovedkontor i Hamar, med virksomhet over store deler av landet. Hamar blir fortsatt vårt viktigste satsingsområde for utviklingsprosjekter. Jeg har stor tro på fortsatt sterk vekst for Hamar i årene som kommer. Vi forventer å bygge opp mot 1.000 nye sentrumsboliger i Hamar innen 2030, inkludert prosjekter vi vil gjøre med samarbeidspartnere, sier Haugan.

T2 A8440
EI KVINNE BLANT MENN: Monica Haugan er både hovedeier og styreleder i Utstillingsplassen Eiendom. Her i møte på hovedkontoret i Hamar.

Urbane Hamar

Troen på høy vekst i Hamar gjelder også ordfører Einar Busterud. Nylig kom nye befolkningstall som viser en befolkningsvekst på 1,5 prosent i Hamar det siste året, fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år. Det er identisk med Hamar kommunes nedfelte mål om en årlig befolkningsvekst på rundt 1,5 prosent. Hvis denne veksten fortsetter til 2040 blir det 43.000 innbyggere i Hamar, like stort som dagens Tønsberg. 

- En årlig vekst på rundt 1,5 prosent fram til 2040 er i tråd med det målet vi har lagt oss på, og 43.000 innbyggere er fullt mulig. Hvis vi inkluderer Ottestad og Stavsberg, som funksjonelt sett er en del av byområdet Hamar, så nærmer vi oss trolig 60.000 innbyggere i byområdet i 2040. Da begynner vi å se konturene av dagens Drammen, som gir en pekepinn på at vi kun har sett begynnelsen på det flere etter hvert kaller urbane Hamar, sier Busterud.

Hamar overgår prognose: Med sterk vekst hittil i år har Hamar allerede et innbyggertall på linje med SSBs middelprognose for 2018. Hamars ordfører forventer at byen vil overgå prognosene også i fortsettelsen.

Leilighetsområder for barnefamilier

Busterud Med Kjede
ORDFØRER: Einar Busterud ønsker flere nye innbyggere velkommen. (Foto: Hamar kommune)

Einar Busterud legger til at målet om en årlig vekst på rundt 1,5 prosent forutsetter at veksten ikke går på akkord med Hamars kvaliteter. Nå ønsker ordføreren seg leilighetsområder for barnefamilier.

- Vi ser at det har skjedd et skifte ved at veksten nå i større grad kommer fra innenlands flytting, med flere yngre innflyttere i alderen 20-44 år, og i større grad fra Oslo. Vi ser på sysselsettingstallene at det ikke er en pendlerbasert vekst, men at innflytterne finner seg jobber i området. 

Befolkningsveksten vil komme på Ridabu, Hjellum, Ingeberg og ikke minst i sentrum. Utstillingsplassen Eiendom har allerede vist at det er mulig å skape god fortetting i sentrum. Utfordringen for videre utbygging i sentrum blir å utvikle leilighetsområder som barnefamilier vil synes er attraktive bosteder. Idag ser vi at barnefamilier vanligvis vil bo på bakken med direkte tilgang til gras, sier ordføreren.

T2 A8693
SENTRUMSTOMT: Monica Haugan og administrerende direktør Tron Sanderud har store utbyggingsplaner i Hamar sentrum. Her skal det etter planen bli leiligheter om noen år.

Miljøvennlige utbyggingsprosjekter

T2 A8870
TJUVHOLMEN: Ustillingsplassen Eiendom vil bygge leiligheter i området som ligger like ved Mjøsas bredder.

Monica Haugan og Utstillingsplassen tar gjerne utfordringen med å bygge leilighetsområder hvor også barnefamilier vil bo. 

- Mønsteret vi ser er at par hvor barna har flyttet ut er den største kjøpergruppen av våre leiligheter. Unge barnefamilier er kjøpere av deres eneboliger. Men vi ser nå at også yngre boligkjøpere vurderer leilighet. Da har de gangavstand til byens kulturtilbud og restauranter. De unge i dag er mindre opptatt av å eie egen bil, de er mye flinkere til å benytte offentlig transport. På basis av det fremstår Hamar som en veldig attraktiv by hvor alle viktige funksjoner er samlet og ligger flott til ved Mjøsas bredde. 

I tillegg til leilighetsområder for barnefamilier ønsker ordføreren også at Hamars vekst blir en del av det grønne skiftet.

- Vi har startet arbeidet med en ny kommuneplan hvor det grønne skiftet blir et bærende element. Vi vil gå inn for at det stilles livsløpskrav for utbygging og energibruk, og i praksis er det ingen materialer som kan måle seg med tre på dette området. Det følger også som en naturlig del av hvor vi er. Vi har et mål om vesentlig økt bruk av bygging i tre i Hamar, og det kan gjerne være høyere hus i tre. Men vi har ikke noe mål om å slå Mjøstårnet i Brumunddal på høyde.  

Monica Haugan sier at Utstillingsplassen har lang erfaring med miljøvennlige utbyggingsprosjekter. - Vi har blant annet bygget Innlandets første BREEAM-NOR sertifiserte bygg på Utstillingsplassen i Hamar, bedre kjent som Mart ́ns plassen. Det er også klassifisert som et A-bygg. Dette har blitt et flott bygg og leietakerne er svært fornøyde. Vi bygger gjerne flere slike bygg på Hamar.

VIDEO: Haugan om utbygging i Hamar og mulige høyhusprosjekter i tre.