Mister innbyggere - skaper jobber

Kongsvinger-regionen fikk i fjor synkende befolkningsutvikling for tredje år på rad. Lyspunktet er at regionen har skapt flest arbeidsplasser i Hedmark siden 2013.

I forbindelse med Sparebanken Hedmarks Konjunkturbarometer for Innlandet 2017, har vi sett nærmere på SSBs befolkningsstatistikk for 2016, som ble lagt fram den 23. februar. 

- Dessverre fikk Kongsvinger-regionen den svakeste befolkningsutviklingen i Hedmark og Oppland i fjor med en nedgang på 0,35 prosent. Vi må imidlertid ikke la dette overskygge at Kongsvinger-regionen har skapt flest nye arbeidsplasser i Hedmark de siste årene. Det er positive ting på gang i vår region, og det må vi holde fast ved for å komme videre i en positiv spiral, sier regionbanksjef Per Nygaard i Sparebanken Hedmark.

Befolkningsutvikling er også næringsutvikling ved at flere folk gir større etterspørsel etter varer og tjenester og økte kommunale inntekter gjennom inntektssystemet. Flere innbyggere gir også et bedre rekrutteringsgrunnlag. I følge Østlandsforskning er bosetting minst like viktig for å få til næringsutvikling som motsatt i en region. 

Jeg vil nesten si det er en sensasjon at Kongsvinger-regionen skapte flest nye arbeidsplasser i Hedmark samlet for 2014 og 2015. Tidligere har vår region ligget tilnærmet nederst i denne statistikken. - Per Nygaard, regionbanksjef.

Flere nye arbeidsplasser

I fjor var det kun Grue og Kongsvinger som hadde en liten positiv vekst i antall innbyggere. Åsnes hadde svakest utvikling, fulgt av Nord-Odal og Sør-Odal. Over tid er det Kongsvinger og Sør-Odal som har best utvikling med en liten befolkningsvekst.

For antall nye jobber er bildet helt motsatt. Konjunkturbarometeret fra Sparebanken Hedmark for 2015 hadde artikkelen "Endelig oppgang i Glåmdalen". Det var basert på positive tall for nye arbeidsplasser i 2014. Før jul kom det nye tall for lønnstagere fra SSB som viste at denne oppturen fortsatte også i 2015.

Regionbanksjefen har en målsetting for Kongsvinger-regionen

- Nå må vi få på plass finansiering til utvidet E16 fra Nybakk til Slomarka slik at vi får sammenhengende firefelts vei fra Kløfta til Kongsvinger. Vi ser høy befolkningsvekst i Nes, som er nabokommunen til Sør-Odal. Vi ser også høyere befolkningsvekst i Stange og Hamar etter utvidelsen av E6 fra Gardermoen til Stange. Vi må argumentere med at næringslivet i Kongsvinger-regionen er inne i en positiv spiral, og at ferdigstilling av E16 kan forsterke denne spiralen til også å omfatte befolkningsutvikling.

Om konjunkturbarometeret

Sparebanken Hedmarks Konjunkturbarometer er en kunnskapsdatabase om utviklingen i Innlandet. Hensikten med konjunkturbarometeret er å innhente kunnskap om samfunnsutviklingen, bevisstgjøre offentlige aktører, næringslivet, innbyggerne og banken selv om hvor vi har våre styrker og hvor vi må satse for å skape vekst og utvikling. Målet er at barometeret kan bidra til å avdekke mulighetsrom som kan opprettholde og styrke Innlandets attraktivitet for framtidige virksomheter og generasjoner. På nettsiden konjunkturbarometer1.no, som ble lansert i november 2016, publiseres det nyheter hvert kvartal.