Alvdal, Os og Tynset øker

Alvdal, Tynset og Os fikk en befolkningsvekst i fjor, og for Tynset er det for tredje året på rad. Nord-Østerdal fikk 12 færre innbyggere i 2016, noe som er den laveste nedgangen siden 2011.

I forbindelse med Sparebanken Hedmarks Konjunkturbarometer for Innlandet 2017, har vi sett nærmere på SSBs befolkningsstatistikk for 2016, som ble lagt fram den 23. februar. 

- 12 færre innbyggere i Nord-Østerdal i 2016 er kanskje ikke så mye å rope hurra for, men det er det beste året siden 2011. Dessuten er det tredje året på rad at Tynset har befolkningsvekst, og andre året på rad for Alvdal, sier regionbanksjef Arne Kjell Dyrstad i Sparebanken Hedmark.

Befolkningsutvikling er også næringsutvikling ved at flere folk gir større etterspørsel etter varer og tjenester og økte kommunale inntekter gjennom inntektssystemet. Flere innbyggere gir også et bedre rekrutteringsgrunnlag. I følge Østlandsforskning er bosetting minst like viktig for å få til næringsutvikling som motsatt i en region.

- Dessuten kan befolkningsnedgang over flere år skape en negativ spiral. Det er ikke til å komme utenom at Nord-Østerdal har en beliggenhet med relativt lang avstand til et stort landsdelssenter. I tillegg mangler regionen en større by. Dette påvirker selvfølgelig befolkningsutviklingen i en tidsepoke med sterk sentralisering, sier Dyrstad.


Forklaring til grafikken over: For Tolga kommune vises ingen søyle, fordi endringen var 0 prosent for 2016.


God vekst i arbeidsplasser

I en rapport om sentralitet og senterstruktur fra Norsk institutt for by- og regionforskning plasseres Tynset i kategori sju av ti, hvor 11 kommuner i hovedstadsområdet utgjør kategori en. Tynsets kategori er for bygdesentra 1 med tettsted med mellom 900 og 10.000 innbyggere og med middels til svært lavt tilbud av tjenester og offentlige institusjoner. 

Blant 52 kommuner i denne kategorien havner Tynset omtrent på midten, rangert etter befolkningsutvikling siden 2000. Mange av kommunene på plassene foran er klart mer sentralt plassert, som for eksempel Nannestad, Fet, Råde og Rakkestad. På plassene bak finner vi blant andre Farsund, Tvedestrand, Røros, Risør, Ål og Nordre Land.

- Sett i forhold til beliggenheten gjør Tynset og Nord-Østerdal en god jobb med befolkningsutviklingen. Men vi lever ikke av å sammenligne oss med utgangspunktet og andre. I 2016-tallene ser vi en bedring sammenlignet med de fire foregående årene, og nå må vi bruke det som en inspirasjon til  å skape en vekst for regionen samlet over de neste årene, sier Dyrstad.

Før jul kom det nye tall fra Statistisk sentralbyrå som viser utviklingen i nye arbeidsplasser for 2015, som er sammenlignbare med foregående år. Også her er det lyspunkter for flere kommuner i Nord-Østerdal.

- Os, Alvdal og Tolga hadde god vekst i nye arbeidsplasser i 2015. Det er de samme tre kommunene som har hatt den beste utviklingen på dette området over tid, sier Dyrstad.

Om konjunkturbarometeret

Sparebanken Hedmarks Konjunkturbarometer er en kunnskapsdatabase om utviklingen i Innlandet. Hensikten med konjunkturbarometeret er å innhente kunnskap om samfunnsutviklingen, bevisstgjøre offentlige aktører, næringslivet, innbyggerne og banken selv om hvor vi har våre styrker og hvor vi må satse for å skape vekst og utvikling. Målet er at barometeret kan bidra til å avdekke mulighetsrom som kan opprettholde og styrke Innlandets attraktivitet for framtidige virksomheter og generasjoner. På nettsiden konjunkturbarometer1.no, som ble lansert i november 2016, publiseres det nyheter hvert kvartal.