Høyeste befolkningsvekst siden 2005

Elverum hadde en svakere befolkningsvekst i fjor enn i de foregående årene. Men Elverum har fortsatt den høyeste befolkningsveksten i Hedmark og Oppland siden 2005.

I forbindelse med Sparebanken Hedmarks Konjunkturbarometer for Innlandet 2017, har vi sett nærmere på SSBs befolkningsstatistikk for 2016, som ble lagt fram den 23. februar. 

- Det er selvsagt synd at Elverum ikke klarte å opprettholde kommunens høye befolkningsvekst også i fjor, men dette vil naturlig variere fra år til år. I det store bildet er det imponerende at Elverum fortsatt har den høyeste befolkningsveksten i Hedmark og Oppland siden 2005, sier regionbanksjef Arne Kjell Dyrstad i Sparebanken Hedmark.

Elverum fikk en befolkningsvekst på 0,27 prosent i fjor, ned fra 1,13 i 2015 og 1,12 i 2014. Sør-Østerdal samlet fikk en marginalt positiv vekst på 0,13 prosent, som er et stykke bak Hamar-regionens 1,06 prosent.

- Nærheten til Oslo betyr mye for forskjellen mellom Hamar-regionen og Sør-Østerdal. Det er desto mer imponerende at Elverum har hatt høyere vekst enn Hamar siden 2005. Ny riksvei 3/25 gjennom Løten og Elverum kan gi grunnlag for en høyere befolkningsvekst i Sør-Østerdal generelt og Elverum spesielt, sier Dyrstad.

Trysil et lyspunkt 

Befolkningsutvikling er også næringsutvikling ved at flere folk gir større etterspørsel etter varer og tjenester og økte 
kommunale inntekter gjennom inntektssystemet. Flere innbyggere gir også et bedre rekrutteringsgrunnlag. Ifølge 
Østlandsforskning er bosetting minst like viktig for å få til næringsutvikling som motsatt i en region.

Trysil er et lyspunkt i Sør-Østerdal med høyere befolkningsvekst i 2016 enn tidligere år.

- Vi er spesielt glade for at Trysil endelig fikk et år med befolkningsvekst, for første gang siden 2009. Til sammenligning har Hemsedal hatt høy befolkningsvekst over mange år, og det viser at Hemsedal har lykkes bedre enn Trysil med å skape lokale ringvirkninger av turismen. La oss håpe at fjorårets vekst er begynnelsen på en ny opptur for Trysil, sier Dyrstad.

Åmot fikk i fjor tidens høyeste befolkningsvekst, målt siden 1952, med unntak for året forsvaret etablerte seg på Rena i 1997. Bakgrunnen er at kommunen i fjor ga en iPad i gave til alle studenter som meldte flytting. 140 studenter benyttet seg av dette tilbudet, i følge Østlendingen, mens Åmot i fjor fikk 89 nye innbyggere.

- Hvis vi holder disse studentene utenom var det befolkningsnedgang i Åmot i fjor. Når det er sagt så er det opplyst at de 140 studentene gir en helårsvirkning for kommunen på sju millioner kroner. Dette tiltaket er et uttrykk for en kreativitet og nytenkning til inspirasjon for hele Sør-Østerdal, sier regionbanksjefen.

Om konjunkturbarometeret

Sparebanken Hedmarks Konjunkturbarometer er en kunnskapsdatabase om utviklingen i Innlandet. Hensikten med konjunkturbarometeret er å innhente kunnskap om samfunnsutviklingen, bevisstgjøre offentlige aktører, næringslivet, innbyggerne og banken selv om hvor vi har våre styrker og hvor vi må satse for å skape vekst og utvikling. Målet er at barometeret kan bidra til å avdekke mulighetsrom som kan opprettholde og styrke Innlandets attraktivitet for framtidige virksomheter og generasjoner. På nettsiden konjunkturbarometer1.no, som ble lansert i november 2016, publiseres det nyheter hvert kvartal.