Høyeste befolkningsvekst siden 1970

Hamar hadde i fjor den høyeste befolkningsveksten siden 1970, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Stange har høyest befolkningsvekst i Hedmark og Oppland de siste fire årene.

I forbindelse med Sparebanken Hedmarks Konjunkturbarometer for Innlandet 2017, har vi sett nærmere på SSBs befolkningsstatistikk for 2016, som ble lagt fram den 23. februar. 

- De siste års gledelige befolkningsvekst i Hamar og Stange sammenfaller med utvidelsen av E6 fra to til fire felt fra Gardermoen til Kolomoen. I tillegg er det gjort mye godt arbeid både i Hamar og Stange, som har kommet inn i en positiv spiral. Men kortere reisetid til Oslo og Gardermoen har nok betydd aller mest, sier regionbanksjef Margrete Bjelde i Sparebanken Hedmark.

Hamar har hatt 10 år med befolkningsvekst på over en prosent siden 1972, og fem av disse er fra de siste sju årene. Tallene er summert for gamle Hamar og Vang for perioden før kommunesammenslåing i 1991. Fjorårets vekst på 1,59 prosent er aller høyest. Hamar har klart høyest befolkningsvekst i Hedmark og Oppland fra 2010 til 2016 med 6,75 prosent. 

Stange hadde en befolkningsvekst på 0,98 prosent i fjor, som er høyere enn i 2015. Siden 2012 er det Stange som har hatt høyest befolkningsvekst i Hedmark og Oppland med 4,69 prosent, foran Hamar.


Flest nye arbeidsplasser i Ringsaker

Befolkningsutvikling er også næringsutvikling ved at flere folk gir større etterspørsel etter varer og tjenester og økte kommunale inntekter gjennom inntektssystemet. Flere innbyggere gir også et bedre rekrutteringsgrunnlag. I følge Østlandsforskning er bosetting minst like viktig for å få til næringsutvikling som motsatt i en region.

Ringsaker og Løten hadde en befolkningsvekst i 2016 på henholdsvis 0,73 og 0,59 prosent. De to kommunene har over tid hatt lavere befolkningsvekst enn Hamar og Stange. Nå håper regionbanksjefen at videreføring av utvidet E6 til Biri, og ny riksvei 3/25 gjennom Løten vil gi positive ringvirkninger for befolkningsveksten i disse kommunene.

- Ringsaker utmerker seg med størst vekst i nye arbeidsplasser Hamar-regionen de siste årene. Med ny utvidet E6 gjennom kommunen kan dette gi den ønskede kombinasjonen av høy vekst i både innbyggere og arbeidsplasser. Fjorårets rekordhøye igangsettingstillatelser til bygging av 429 boliger kan være en forsmak på dette, sier Bjelde.

Regionbanksjefen fremhever at Hamar og Stange nå har høyere befolkningsvekst enn Norge som helhet.

- Siden 2012 har både Stange og Hamar høyere befolkningsvekst enn Norge som helhet, mens Hamar-regionen samlet ligger under. Målet bør være at Hamar-regionen samlet får høyere befolkningsvekst enn Norge, sier Bjelde.

Ringsaker utmerker seg med størst vekst i nye arbeidsplasser Hamar-regionen de siste årene. Med ny utvidet E6 gjennom kommunen kan dette gi den ønskede kombinasjonen av høy vekst i både innbyggere og arbeidsplasser. Fjorårets rekordhøye igangsettingstillatelser til bygging av 429 boliger kan være en forsmak på dette, sier Margrete Bjelde.

Om konjunkturbarometeret

Sparebanken Hedmarks Konjunkturbarometer er en kunnskapsdatabase om utviklingen i Innlandet. Hensikten med konjunkturbarometeret er å innhente kunnskap om samfunnsutviklingen, bevisstgjøre offentlige aktører, næringslivet, innbyggerne og banken selv om hvor vi har våre styrker og hvor vi må satse for å skape vekst og utvikling. Målet er at barometeret kan bidra til å avdekke mulighetsrom som kan opprettholde og styrke Innlandets attraktivitet for framtidige virksomheter og generasjoner. På nettsiden konjunkturbarometer1.no, som ble lansert i november 2016, publiseres det nyheter hvert kvartal.