Høyere befolkningsvekst i Innlandet

Både Hedmark og Oppland fikk høyere befolkningsvekst i 2016 enn i 2015, mens Norge fikk lavere befolkningsvekst for femte året på rad.

I forbindelse med Sparebanken Hedmarks Konjunkturbarometer for Innlandet 2017, har vi sett nærmere på SSBs befolkningsstatistikk for 2016, som ble lagt fram den 23. februar. 

Hedmark og Oppland fikk en befolkningsvekst på henholdsvis 0,43 og 0,28 prosent i 2016, mot henholdsvis 0,10 og 0,08 i 2015. Tross oppgang er differansen fortsatt høy opp til landets samlede befolkningsvekst på 0,85 prosent i 2016.

- Det positive er at Innlandet klarer å øke veksten i et år hvor landets befolkningsvekst faller. Det negative er at Innlandets andel av landets befolkning fortsetter å synke, sier regionbanksjef Margrete Bjelde i Sparebanken Hedmark.

Hedmark hadde ved årsskiftet 196.190 innbyggere, Oppland hadde 189.479, mens hele Norge hadde 5.258.317 innbyggere.


Høy vekst i nye arbeidsplasser

Befolkningsutvikling er også næringsutvikling ved at flere folk gir større etterspørsel etter varer og tjenester og økte kommunale inntekter gjennom inntektssystemet. Flere innbyggere gir også et bedre rekrutteringsgrunnlag. I følge Østlandsforskning er bosetting minst like viktig for å få til næringsutvikling som motsatt i en region. 

- Befolkningsutvikling og næringsutvikling henger sammen, og befolkningsutviklingen i Innlandet er ikke så høy som vi skulle ønske oss. Men vi må se dette i forhold til at Hedmark, Oppland og Telemark representerer periferien på Østlandet, og alle tre fylkene ligger omtrent på samme nivå for befolkningsutvikling. Vi er avhengige av sterke regionsentre, og Hamar og Lillehammer har høyere befolkningsvekst enn på mange år. Forhåpentligvis er dette en trend som vil vedvare, sier Bjelde.

Innlandet har lavere befolkningsvekst enn Norge, men utmerker seg med mye høyere vekst i nye arbeidsplasser.

- I Sparebanken Hedmarks Konjunkturbarometer for Innlandet for 2015 slo vi stort opp at Hedmark skapte flere arbeidsplasser enn Norge i 2014, for første gang siden 2004. Før jul kom det nye og sammenlignbare tall for arbeidsplasser for 2015 fra Statistisk sentralbyrå. De nye tallene viser at både Hedmark og Oppland hadde høyere vekst enn Norge for nye arbeidsplasser i 2015. Samlet for 2014 og 2015 har både Hedmark og Oppland skapt flere nye arbeidsplasser enn Norge, og det representerer noe helt nytt i et historisk perspektiv, sier Bjelde.


Forklaring til grafikken: For Norge vises det ingen søyle for 2015, fordi endringen er 0. 

Om konjunkturbarometeret

Sparebanken Hedmarks Konjunkturbarometer er en kunnskapsdatabase om utviklingen i Innlandet. Hensikten med konjunkturbarometeret er å innhente kunnskap om samfunnsutviklingen, bevisstgjøre offentlige aktører, næringslivet, innbyggerne og banken selv om hvor vi har våre styrker og hvor vi må satse for å skape vekst og utvikling. Målet er at barometeret kan bidra til å avdekke mulighetsrom som kan opprettholde og styrke Innlandets attraktivitet for framtidige virksomheter og generasjoner. På nettsiden konjunkturbarometer1.no, som ble lansert i november 2016, publiseres det nyheter hvert kvartal.