Gjøvik lavest blant mjøsbyene

Mens Hamar og Lillehammer har høyere befolkningsvekst enn på mange år, er Gjøvik inne i en periode med lavere vekst. Hamar har overtatt Gjøviks posisjon som den største mjøsbyen.

I forbindelse med Sparebanken Hedmarks Konjunkturbarometer for Innlandet 2017, har vi sett nærmere på SSBs befolkningsstatistikk for 2016, som ble lagt fram den 23. februar. 

- Gjøvik hadde en befolkningsvekst på 0,60 prosent i fjor, som er høyere enn 0,25 prosent i 2015. Men til sammen er dette den svakeste toårsperioden for Gjøvik siden 2001 og 2002. Til sammenligning hadde Hamar i fjor den høyeste befolkningsveksten siden 1970, og Lillehammer den høyeste siden 2008, sier regionbanksjef Geir Inge Brelin i Sparebanken Hedmark.

Lavere igangsetting av nye boliger kan være noe av årsaken til at Gjøvik har hatt klart lavere befolkningsvekst enn Hamar og Lillehammer de to siste årene.

- De tre siste årene ble det gitt igangsettingstillatelser til bygging av 820 nye boliger i Lillehammer, 606 boliger i Hamar og kun 198 boliger i Gjøvik, i følge Statistisk Sentralbyrå. Det kan være en medvirkende årsak til den relativt lave befolkningsveksten, og det kan også ha bidratt til den høye boligprisveksten i Gjøvik, sier Brelin.


God vekst i nye arbeidsplasser

Befolkningsutvikling er også næringsutvikling ved at flere folk gir større etterspørsel etter varer og tjenester og økte kommunale inntekter gjennom inntektssystemet. Flere innbyggere gir også et bedre rekrutteringsgrunnlag. I følge Østlandsforskning er bosetting minst like viktig for å få til næringsutvikling som motsatt i en region. Hittil er det ikke tegn til at svak befolkningsvekst har hatt noen negativ innvirkning på Gjøviks næringsutvikling. 

- Heldigvis er det god vekst i nye arbeidsplasser både i Gjøvik og regionen forøvrig. Før jul kom det nye tall for sysselsatte lønnsmottagere for 2015, som er sammenlignbare med tidligere år. Der fremkommer det at Gjøvik hadde en vekst i arbeidsplasser på 1,73 prosent i 2015, mot en helt flat utvikling for landet som helhet, sier Brelin.

Gjøvik hadde en relativt svak befolkningsutvikling i fjor, men likevel bedre enn både Vestre og Østre Toten.

- Det var en marginal nedgang i antall innbyggere i både Østre Toten og Vestre Toten i fjor, for første gang på mange år. Østre og Vestre Toten har i lengre tid hatt en lav men jevn vekst i antall innbyggere, sier Brelin. 

Om konjunkturbarometeret

Sparebanken Hedmarks Konjunkturbarometer er en kunnskapsdatabase om utviklingen i Innlandet. Hensikten med konjunkturbarometeret er å innhente kunnskap om samfunnsutviklingen, bevisstgjøre offentlige aktører, næringslivet, innbyggerne og banken selv om hvor vi har våre styrker og hvor vi må satse for å skape vekst og utvikling. Målet er at barometeret kan bidra til å avdekke mulighetsrom som kan opprettholde og styrke Innlandets attraktivitet for framtidige virksomheter og generasjoner. På nettsiden konjunkturbarometer1.no, som ble lansert i november 2016, publiseres det nyheter hvert kvartal.