Høyeste befolkningsvekst siden 2008

Lillehammer fikk i 2016 den høyeste befolkningsveksten siden 2008. Lillehammer-regionen skaper i tillegg flest nye arbeidsplasser i Hedmark og Oppland.

Lillehammer har hatt en periode med høy befolkningsvekst siden 2014, og fjorårets vekst var spesielt høy. Lillehammer fikk 305 nye innbyggere i 2016, som utgjorde en vekst på 1,11 prosent. Ved inngangen til 2017 hadde Lillehammer 27.781 innbyggere. Utenom 2008 må vi helt tilbake til OL-årene for å finne et år med høyere vekst, sier regionbanksjef Geir Inge Brelin i Sparebanken Hedmark.

Kun i to perioder tidligere har Lillehammer hatt to år med befolkningsvekst over en prosent i løpet av tre år, siden kommunesammenslåingen med Fåberg i 1964. 

- Lillehammer fikk en årlig befolkningsvekst på over en prosent i 2014 og 2016. I OL-årene fra 1992 til 1995 var det fire år på rad med befolkningsvekst på over en prosent. I tillegg var det årlig befolkningsvekst på over en prosent i 2008 og 2009, sier Brelin.


​Størst vekst i nye arbeidsplasser i Innlandet

Befolkningsutvikling er også næringsutvikling ved at flere folk gir større etterspørsel etter varer og tjenester og økte kommunale inntekter gjennom inntektssystemet. Flere innbyggere gir også et bedre rekrutteringsgrunnlag. I følge Østlandsforskning er bosetting minst like viktig for å få til næringsutvikling som motsatt i en region. 

- Det er spesielt gledelig at Lillehammer har høy vekst i både nye innbyggere og nye arbeidsplasser. Før jul kom Statistisk Sentralbyrå med nye tall for arbeidsplasser i 2015, som er sammenlignbare med tidligere år. Tallene viser at Lillehammer-regionen hadde høyest vekst i nye arbeidsplasser i hele Hedmark og Oppland i 2015. Øyer hadde en vekst på 5,15 prosent, mens Lillehammer hadde en vekst på 3,54 prosent. Samlet hadde Lillehammer-regionen en vekst på 3,31 prosent, hvor Gausdal dro ned gjennomsnittet med en tilnærmet flat utvikling, sier Brelin. 

Øyers opptur for nye arbeidsplasser i 2015 kom etter flere svake år. Siden 2008 har Øyer et klart fall i antall arbeidsplasser, mens Gausdal har en svak vekst. Lillehammer har over tid hatt størst vekst i både antall nye arbeidsplasser og nye innbyggere.