Ny vekstrekord i Hamar

Hamar har satt enda en ny vekstrekord for boligpriser med en årsvekst på 13,8 prosent i forrige kvartal, ifølge Eiendom Norges fylkesrapport.

Det er litt høyere enn den tidligere rekorden på 13,5 prosent.

– Årsveksten på 13,8 prosent i forrige kvartal er den høyeste vi har registrert noen gang for Hamar, basert på tall tilbake til 2003. Brutt ned på månedlig prisendring ser vi at det var prisveksten i oktober som var spesielt høy med 15,7 prosent, mens november og desember lå på i underkant av 13 prosent. På landsbasis er Hamar nummer 28, sammen med Kongsvinger, blant de 107 større kommunene som er med i statistikken, sier salgsleder Stein Olav Engebakken ved EiendomsMegler 1 Hamar (bildet).

Positiv trend i Løten siden 2014

Løten er nå inne i den sterkeste veksttrenden i Hamar-regionen med en årsvekst på 13,6 prosent, opp fra 9,8 prosent i kvartalet før. Ringsaker med 11,5 prosent og Stange med 7,4 prosent følger bak.

– Løten og Ringsaker har lavere boligpriser enn Stange, og det kan være årsaken til at prisene stiger mer i disse kommunene. Løten er inne i en positiv trend som har vart tilnærmet uavbrutt siden 2014, sier Engebakken.

Forventer størst økning i Hamar

EiendomsMegler 1 Hamar forventer at Hamar fortsetter å øke mest også i inneværende år.

– Våre prognoser viser en prisvekst for inneværende år på 11 prosent i Hamar, 10 prosent i Ringsaker, ni prosent i Løten og åtte prosent i Stange. Som regionsenter tror vi Hamar fortsatt vil øke mest, mens gryende optimisme i Brumunddal bidrar til at Ringsaker kommer på andreplass. Vi tror at prisene i Løten har steget så vidt mye at veksten heretter blir litt lavere enn i Ringsaker. Vi forventer fortsatt svakere utvikling i Stange enn i de øvrige kommunene i Hamar-regionen.

Store prisforskjeller i Stange

Engebakken sier at Stange har spesielt store forskjeller i boligpriser internt i kommunen.

– En gjennomsnittlig enebolig i Ottestad koster 3,2 millioner kroner, mens tilsvarende for Åsvang er 1,7 millioner. I tillegg ser vi at Stange hittil ikke har klart å få grep om Gardermoen-effekten. Stange er en langstrakt kommune og det er den nordre delen av kommunen som har den sterkeste utviklingen. På den ene siden er det forståelig basert på nærheten til Hamar. Men på den andre siden ser vi at mange andre landkommuner har en sterk utvikling basert på nærhet til Oslo og Gardermoen. Sørsiden av Stange har ennå ikke lykkes med å oppnå en slik utvikling.

Hamar og Løten på topp

Hamar
Hamar