Oslo løfter Innlandet

Gjøvik har klart høyest vekst i boligprisene i Innlandet fulgt av Jevnaker, Vestre Toten, Kongsvinger og Hamar. EiendomsMegler 1 Hedmark mener Oslo-effekten nå gjør seg gjeldende også i Innlandet.

- På landsbasis er det Østlandet som har klart høyest vekst i boligprisene, og i hovedsak er veksten høyest i en ring rundt Oslo. I økende grad omfattes deler av Innlandet av denne ringen, sier administrerende direktør Magnus Aasen i EiendomsMegler 1 Hedmark (bildet øverst i saken).

Gjøvik med fjerde høyest årsvekst

Gjøvik hadde i forrige kvartal landets fjerde høyeste årsvekst i boligprisene. Aasen mener det ikke er tilfeldig at Gjøvik har klart høyere prisvekst enn Lillehammer. Lillehammer har hatt svakere prisutvikling enn Oppland fylke samlet siden tredje kvartal 2013.

- Vi har sagt det før, og vi mener det er verdt å gjenta. Kortere reiseavstand til Oslo taler til Gjøviks fordel sammenlignet med Lillehammer, selv om forskjellen er relativt liten. Det blir spennende å se om forlengelsen av 4-felts E6 til Moelv vil gi positive utslag for Lillehammer.

Hjemmekontor gir nye muligheter

Aasen mener at digitaliseringen har gjort det lettere å kombinere jobb i Oslo med hjemmekontor i Innlandet i deler av arbeidsuka.

- For de fleste er reiseavstanden mellom eksempelvis Gjøvik og Oslo for lang til å dagpendle. Men det blir mer aktuelt hvis man kan jobbe hjemmefra to dager i uka. Med fiber og mobilt bredbånd er det blitt lettere å ta med seg jobben dit du oppholder deg. Når dette kombineres med ekstremt høye boligpriser i Oslo, bidrar det også til høyere boligpriser i Innlandet.

Tre forhold påvirker prisene mest

Aasen mener det er tre faktorer som påvirker Innlandets boligpriser mest.

- Avstanden til Oslo, et attraktivt og urbant tettsted og kvadratmeterprisen sammenlignet med nærliggende områder betyr mest. Desto nærmere Oslo desto bedre, men det gjelder ikke i samme grad hvis området ikke kan by på et attraktivt tettsted. Hvis kommunen ikke kan by på egen urbanitet så hjelper det om kommunen har relativt lave kvadratmeterpriser og kort reiseavstand til en by. 

Uttrykk for attraktivitet

Selv om det ikke er noe mål med høye boligpriser, mener Aasen det er viktig merke seg at boligpriser også er et uttrykk for attraktivitet.

- I hovedsak er det et sunnhetstegn om boligprisene øker mer i en kommune enn en annen fordi det er et uttrykk for attraktivitet. Samtidig skal man være forsiktig med å overfortolke prisutviklingen i en kommune fordi det kan være store lokale forskjeller internt i kommunen.

Gjøvik på topp

Innlandet
Innlandet