Tidenes prisvekst i Gjøvik

Gjøvik hadde en årsvekst i boligprisene på 18,8 prosent i fjerde kvartal. Det var fjerde høyest i landet, i følge Eiendom Norges fylkesrapporter.

Salgsleder Camilla Hveem (bildet) i EiendomsMegler 1 Gjøvik tror det er tidenes høyeste prisvekst i Gjøvik.

– Vi har tall tilbake til 2004, og før 2016 var den høyeste årsveksten på 13,3 prosent i tredje kvartal 2006. Den store differansen mellom den tidligere rekorden på 13,3 prosent i 2006, og 18,8 prosent i forrige kvartal, illustrerer at forrige kvartal var ekstremt i et historisk perspektiv. Jeg tror årsveksten i forrige kvartal er tidenes høyeste i Gjøvik, sier Hveem.

Her er Hveems sju grunner til den historiske prisveksten

  1. Gjøvik er blitt en universitetsby – mange studenter kjøper bolig på Gjøvik.
  2. Flere ønsker å bo sentralt – flytter fra bygdene til Gjøvik.
  3. Flere vender nesa hjem. Det er for dyrt å etablere seg i storbyene, og flere ønsker å flytte hjem igjen. Mange pendler til Oslo, kombinert med hjemmekontor.
  4. Flere har fått øynene opp for Gjøvik og flere ønsker å bosette seg her. Det er fremdeles et billigere alternativ enn Hamar og Lillehammer
  5. Gjøvik er inne i en positiv utviklingstrend. Folk er optimistiske og fornøyde, og det skjer mye bra her. Byen er blitt mer urban. Folk er stolte av Gjøvik, og det smitter.
  6. Det er flere nye leilighetsprosjekter i sentrum.
  7. 2016 har vært preget av få boliger til salgs, og dette har ført til budrunder og høyere priser.

Fjerde høyest prisvekst i landet

Gjøviks årsvekst i forrige kvartal var fjerde høyest i Norge, kun slått av Oslo, Ringerike og Ås. Gjøvik var langt foran Hamars 13,8 prosent og Lillehammers 10,1 prosent.

Også Vestre Toten hadde høy prisvekst i forrige kvartal med en årsvekst på 15,5 prosent, opp fra 15,3 prosent i kvartalet før. Østre Toten følger et stykke bak med 8,3 prosent, opp fra seks prosent kvartalet før.

Forventer prisvekst på 10 prosent i år

Hveem venter fortsatt høy prisvekst i Gjøvik, men ikke på langt nær så høy som i 2016.

– Vi forventer en prisvekst på ti prosent i Gjøvik i 2017. Det er lavere enn prisveksten i 2016 fordi det bygges flere nye boliger og leiligheter sentralt på Gjøvik, og det er sjelden at vi har to påfølgende år med så kraftig vekst.

Gjøvik gjør kjempehopp

Gjovik
Gjovik