Største opptur siden jappetiden

ELVERUM: Skognæringen opplever nå den største oppturen siden jappetiden på 80-tallet. Johansen Skogsdrift er et av flere skogselskaper som fikk tidenes høyeste omsetning og overskudd i fjor.

Skognæringens opptur gir store positive ringvirkninger for Innlandet generelt og Glåmdalen og Østerdalen spesielt. Tømmerhogsten er på det høyeste nivået på 25 år.

Som følge av økt tilvekst kan avvirkningen bli enda høyere de neste tiårene, viser en rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi. I følge scenarioanalysen "Skogene synger" av Samfunnsøkonomisk analyse, vil den trebaserte bioøkonomien i Innlandet doble sin sysselsettingsandel fra 2,8 prosent i 2015 til seks prosent i 2030.

Den nåværende oppturen viser seg også i Johansen Skogsdrifts regnskaper. Selskapet ble opprinnelig startet av Torleif Johansen som vokste opp på guttehjemmet i Heradsbygda. I dag drives Johansen Skogsdrift videre av barn og barnebarn. Selskapet fikk tidenes høyeste omsetning og overskudd i fjor med inntekter og overskudd på henholdsvis 32 og 2,4 millioner kroner.

SKOGENS MENN: Trond, Tom og Steffen Johansen fører arven videre etter Torleif Johansen, som grunnla Johansen Skogsdrift. 

Faren min startet med to tomme hender som guttehjemsbarn i Heradsbygda, mens hans mor måtte til Oslo for å jobbe. De første årene jobbet han seg opp fra å være utplassert som gårdsgutt, til å bli tømmerkjører med hest.

Gode penger for utstyrsleverandørene

Oppturen merkes også ute på jobb for Løiten Almenning, der Johansen skogsdrift er ute på befaring.

- Dette er en ny maskin for skogsmaskinføreren. Han kjørte John Deere før, og dette er en Komatsu. Den ser kanskje stor ut, men det er en liten maskin som i hovedsak brukes til tynning, sier daglig leder Trond Johansen.

Utstyrsleverandørene er noen av mange som tjener gode penger når det er opptur i skognæringen. John Deere Forestry i Kongsvinger har økt omsetningen gradvis fra 163 millioner kroner i 2013 til 266 millioner kroner i fjor. Også Komatsu Forest i Stange og Ponsse i Kongsvinger hadde en svært høy vekst fra 2013 til 2015.

- Det er høykonjunktur i skognæringen, og den har vart siden 2014. I gode tider ser vi ofte størst utslag blant utstyrsleverandørene fordi flere benytter anledningen til å kjøpe bedre og mer effektivt utstyr, sier daglig leder Ola Rostad i Tretorget i Elverum, som er et innovasjonsselskap for trenæringen.

Trond Johansen Og Skogsmaskin
GODE RESULTATER: - Nå ser vi positive resultater av det harde arbeidet vi har lagt ned over flere tiår, sier Trond Johansen.

Advarte sønnen mot å involvere seg i selskapet

Skogens Menn 5
SUKSESS: Bygger på hardt arbeid i tiår.

Johansen Skogsdrift har gått en lang vei fra gründeren Torleif Johansens oppvekst på guttehjemmet i Heradsbygda.

- Faren min startet med to tomme hender som guttehjemsbarn i Heradsbygda, mens hans mor måtte til Oslo for å jobbe. De første årene jobbet han seg opp fra å være utplassert som gårdsgutt, til å bli tømmerkjører med hest.

 1960 kjøpte han sin første traktor og begynte som selvstendig tømmerkjører. Etter hvert som oppdragsmengden økte, etablerte han i 1977 Torleif Johansen skogsentreprenørfirma. Fra 1984 ble hans fire sønner gradvis mer delaktige i skogsdriften, sier Trond Johansen, som er en av sønnene. Både Trond Johansens sønn, Tom, og nevøen Steffen er med ut på befaring i Løiten Almenning. Tom hjelper til med å administrere selskapet etter å ha gått på administrasjon og økonomi på Rena, mens Steffen er skogsmaskinfører etter å ha gått på Sønsterud Skogskole i Åsnes. Tidligere advarte Trond Johansen sønnen mot å involvere seg i familieselskapet.

- I mange år var det så mye jobb at jeg ikke unnet sønnen min å gjøre det samme. Men nå ser vi positive resultater av det harde arbeidet vi har lagt ned over flere tiår. I fjor kjøpte vi det nedlagte Hera Vekst-anlegget på Hornmoen i Elverum. I den forbindelse opprettet vi det heleide datterselskapet Hedmark Tre & Flis AS. Hedmark Tre & Flis produserer bioenergi av skogsflis. Det er her vi forventer den største utviklingen for vår virksomhet i årene framover. Innen skogsdrift er vi blitt så vidt store at vekstmulighetene er begrenset innenfor egen region, sier Johansen.

I flere framtidsscenarier er det økt etterspørsel etter treprodukter. Hvordan ser Trond Johansen for seg skogsdrift fram mot 2030?