Konkurranse øker avvirkningen

HAMAR: Konstituert daglig leder Yngve Holth i Glommen Skog tror at økt konkurranse i handelsleddet for tømmer har bidratt til økt avvirkning.

3216 1 Treindustri 0901
PÅVIRKES UTENFRA: Norsk tømmerpris påvirkes av det internasjonale markedet, sier Yngve Holth i Glommen Skog.

De siste årene har omsetningsleddene skjerpet konkurransen og blitt flinkere til å arbeide som salgsorganisasjoner. Det vil si at omsetningsleddene henvender seg til skogeierne om kjøp av tømmer og salg av tjenester på en annen måte enn før. Den økte konkurransen har ført til mer innkjøpskraft og mer målstyrt aktivitet. Dette har opplagt ført til høyere avvirkning, sier Holth.

- Men prisene har holdt seg stabile selv om avvirkningen har gått ganske kraftig opp. Da må det vel også være god etterspørsel?

Norsk tømmerpris påvirkes i hovedsak av det internasjonale markedet. Aller størst er påvirkningen fra Sverige, men også det europeiske og amerikanske markedet påvirker prisen. Når det er sagt så har også høy norsk boligbygging påvirket markedet positivt. Tømmerprisene har vært ganske stabile de siste årene, men kronen har svekket seg i den samme perioden. Det vil si at det norske tømmeret er blitt billigere på eksportmarkedet, og det har også bidratt til både etterspørsel og avvirkning, sier Yngve Holth.

Skogen tåler mer avvirkning  Selv om avvirkningen siden 2014 har vært den høyeste siden jappetiden på 80-tallet, er det utsikter til at skogen tåler enda høyere avvirkning de neste tiårene. Det fremgår av en rapport som Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har laget for Fylkesmannen i Hedmark.

- Våre utredninger viser at skogen framover kan tåle enda noe høyere avvirkning enn dagens rekordhøye nivå. Årsaken er at det er god tilvekst i skogen, som blant annet skyldes skogplanting og skogpleie. Blant annet bidrar det positivt at skogplantingen økte etter andre verdenskrig, og den skogen nærmer seg nå en hogstmoden alder. En annen effekt av dette er at den hogstmodne skogen kan bli billigere å hente ut de neste tiårene, fordi den for en stor del er etablert på lettere tilgjengelige områder, sier seniorrådgiver Stein Tomter i NIBIO.

Tømmerhogst på topp

Den norske tømmerhogsten var på over ti millioner kubikkmeter i fjor, det høyeste siden slutten av 80-tallet.